این نشست صبح امروز چهارشنبه 30 فروردین ماه در تالار شیخ طوسی پردیس تهران برگزار گردید.
دکتر احمد توکلی در این نشست سیاسی به بیان نظرات خود در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری و ویژگی های رئیس جمهور اصلح پرداخت.
آر اس اس آرشیو اخبار
افتخاری دیگر برای دانشگاه قرآن و حدیث
جستجو در منابع کتابخانه پردیس تهران
تابلو اعلانات
معرفی دانشگاه قرآن و حدیث
معرفی دانشگاه قرآن و حدیث
اهداف دانشگاه قرآن و حدیث
معرفی پردیس تهران
معرفی پردیس تهران
معرفی پردیس تهران
معرفی پردیس تهران
معرفی پردیس تهران
معرفی پردیس تهران