مصاحبه کیهان فرهنگی با حجة الاسلام و المسلمین ری‌شهری

در گفتگویی صمیمانه خبرنگار مجله کیهان فرهنگی به مصاحبه با آقای حجة الاسلام و المسلمین ری‌شهری پرداخت.