کلاس های لغو شده و جبرانی

 
15.00

به نام خدا

اخبار ساعات تشکیل کلاس‌ها، کلاس‌های لغو شده و جبرانی

هفته‌ی آموزشی

ردیف

موضوع

روز

تاریخ

نام استاد یا شرح موضوع

هفته‌ی اول

1          

لغو کلاس

همه‌ی روزها

20 / 06 / 1395

همه‌ی کلاس‌های مشترک با ورودی‌های جدید (951) تا زمان پذیرش و ثبت نام ایشان برگزار نمی‌شود.

2          

لغو کلاس

شنبه

20 / 06 / 1395

شایسته

3          

لغو کلاس

شنبه

20 / 06 / 1395

ملاحسنی

4          

لغو کلاس

شنبه

20 / 06 / 1395

امینی

5          

لغو کلاس

شنبه

20 / 06 / 1395

شریعتی

6          

لغو کلاس

یکشنبه

21 / 06 / 1395

شریعتی

7          

لغو کلاس

یکشنبه

21 / 06 / 1395

شایسته

8          

لغو کلاس

یکشنبه

21 / 06 / 1395

ملاحسنی

9          

لغو کلاس

یکشنبه

21 / 06 / 1395

فاطمه عباسی (درس زبان)

10       

لغو کلاس

یکشنبه

21 / 06 / 1395

همه‌ی کلاس‌های عصر (دعای عرفه)

11       

لغو کلاس

سه‌شنبه

23 / 06 / 1395

نوری صادقی

12       

لغو کلاس

سه‌شنبه

23 / 06 / 1395

گوهری

13       

لغو کلاس

سه‌شنبه

23 / 06 / 1395

دهقانی زاده

14       

لغو کلاس

سه‌شنبه

23 / 06 / 1395

طباطبایی

هفته‌ی دوم

1          

لغو کلاس

یکشنبه

28 / 06 / 1395

نوری

2          

لغو کلاس

یکشنبه

28 / 06 / 1395

ملاحسنی

3          

لغو کلاس

یکشنبه

28 / 06 / 1395

آزاده عباسی

4          

لغو کلاس

دوشنبه

29 / 06 / 1395

اثباتی

5          

لغو کلاس

دوشنبه

29 / 06 / 1395

روشن‌بین

6          

لغو کلاس

دوشنبه

29 / 06 / 1395

ولایتی

7          

لغو کلاس

دوشنبه

29 / 06 / 1395

فاطمه عباسی

8          

لغو کلاس

دوشنبه

29 / 06 / 1395

علی اکبرزاده

9          

لغو کلاس

چهارشنبه

31 / 06 / 1395

خلیلی

10       

لغو کلاس

چهارشنبه

31 / 06 / 1395

آزاده عباسی

هفته‌ی سوم

1          

تغییر ساعت

همه‌ی روزها

03 / 07 / 1395

ساعت کلاس‌ها در شش ماه دوم سال 1395:

ساعت اول : 8 تا 9:30

ساعت دوم : 10 تا 11:30

ساعت سوم : 13 تا 14:30

ساعت چهارم : 14:45 تا 16:15

ساعت پنجم : 16:30 تا 18

2          

لغو کلاس

شنبه

03 / 07 / 1395

شریعتی (درس روش تحقیق ارشد)

3          

لغو کلاس

یکشنبه

04 / 07 / 1395

آزاده عباسی

4          

تغییر ساعت

دوشنبه

05 / 07 / 1395

همه‌ی کلاس‌های ساعت اول 8 تا 9 تشکیل می‌شود. (برای شرکت در مراسم آغاز سال تحصیلی و هفته‌ی دفاع مقدس)

5          

لغو کلاس

دوشنبه

05 / 07 / 1395

همه‌ی کلاس‌های ساعت 10 تا 11:30 تشکیل نمی‌شود. (برای شرکت در مراسم آغاز سال تحصیلی و هفته‌ی دفاع مقدس)

هفته‌ی چهارم

1

تشکیل کلاس

شنبه

10 / 07 / 1395

کلیه  کلاسهای کارشناسی با ورودی های 95

2

لغو کلاس

شنبه و یکشنبه

14 / 07 / 1395

چیت سازیان

3

لغو کلاس

دوشنبه

19 / 07 / 1395

رستم پور

4

لغوکلاس

دوشنبه

19 / 07 / 1395

نوشاوند

هفته ششم

1

لغوکلاس

شنبه

24/ 07 / 1395

فولادگر

 

2

لغوکلاس

یکشنبه

25 / 07 / 1395

خلیفه شوشتری

3

لغوکلاس

دوشنبه

26 / 07 / 1395

انصاری

4

لغوکلاس

سه شنبه

27 / 07 / 1395

منگلی

5

لغو کلاس

چهارشنبه

28 / 07 / 1395

منگلی

6

لغوکلاس

چهارشنبه

28 / 07 / 1395

رجبی دوانی

هفته هفتم

1

لغو کلاس

شنبه

01 / 08 / 1395

کرمی

 

2

لغوکلاس

یکشنبه

02 / 08 / 1395

تابش

 

3

لغو کلاس

دوشنبه

03 / 08 / 1395

معزی

هفته هشتم

1

لغو کلاس

سه شنبه

11 / 08 / 1395

عباس زاده(مقطع کارشناسی ارشد)

 

2

لغو کلاس

چهارشنبه

12 / 08 / 1395

ملاحسنی

 

3

لغوکلاس

چهارشنبه

12 / 08 / 1395

مجلسی

 

4

لغوکلاس

چهارشنبه

12 / 08 / 1395

مهدوی راد

 

5

لغوکلاس

چهارشنبه

12 / 08 / 1395

کوتلاکی

 

1

لغوکلاس

شنبه

15 / 08 / 1395

کامرانی

 

2

لغو کلاس

شنبه

15/ 08 / 1395

پورعلی

هفته نهم

3

لغوکلاس

سه شنبه

17/ 08 / 1395

فاطمه عباسی(ساعت اول)

 

4

لغوکلاس

سه شنبه

18/ 08 / 1395

نصیحت

 

5

لغوکلاس

سه شنبه

18/ 08 / 1395

نوری صادقی

                                              

6

لغوکلاس

سه شنبه

18/ 08 / 1395

مقصودی

 

1

لغوکلاس

دوشنبه

24/ 08 / 1395

علی اکبرزاده

                    

2

لغوکلاس

یکشنبه

23/ 08 / 1395

محمدکاظم نوری

 

3

لغوکلاس

سه شنبه

25/ 08 / 1395

کریمی

 هفته دهم

4

لغوکلاس

سه شنبه

25/ 08 / 1395

میرابوالحسنی

 

5

لغوکلاس

سه شنبه

25/ 08 / 1395

پروین

 

1

لغوکلاس

شنبه

29/ 08 / 1395

کرمی

 

2

لغوکلاس

      شنبه

29/ 08 / 1395

یدایی

هفته یازدهم

3

لغوکلاس

شنبه

29/ 08 / 1395

ملازاده

 

4

لغوکلاس

شنبه

29/ 08 / 1395

مردانی

 

5

لغوکلاس

شنبه

29/ 08 / 1395

ربانی

 

6

لغوکلاس

شنبه

29/ 08 / 1395

حسن زاده

 

7

لغوکلاس

شنبه

29/ 08 / 1395

سعادت خواه

 

8

لغوکلاس

شنبه

29/ 08 / 1395

رخی

 

9

لغوکلاس

شنبه

29/ 08 / 1395

کوتلاکی

 

10

لغوکلاس

دوشنبه

1/ 09 / 1395

مطهری نیا

 

11

لغوکلاس

دوشنبه

1/ 09/ 1395

انصاری

 

12

لغوکلاس

دوشنبه

1/ 9 / 1395

علی اکبرزاده

 

13

لغوکلاس

دوشنبه

1/ 9 / 1395

میرابوالحسنی

 

14

لغوکلاس

دوشنبه

1/ 9 / 1395

ملازاده

 

15

لغوکلاس

سه شنبه

2/ 9 / 1395

نوری صادقی

 

16

لغوکلاس

چهارشنبه

3/ 9 / 1395

آهوپای

 

17

لغوکلاس

چهارشنبه

3/ 9 / 1395

خلیلی

 

1

لغوکلاس

یکشنبه

7/ 9 / 1395

امیرچقماقی

 

2

لغوکلاس

یکشنبه

7/ 9 / 1395

نوری

هفته دوازدهم

3

لغوکلاس

یکشنبه

7/ 9 / 1395

خانم میرزایی

 

4

لغوکلاس

سه شنبه

9/ 9 / 1395

خانم آزاده عباسی

 

5

لغوکلاس

سه شنبه

9/ 9 / 1395

استاد دهقانی زاده

 

6

لغوکلاس

سه شنبه

9/ 9 / 1395

داوری (تربیت بدنی)

 

7

لغوکلاس

سه شنبه

9/ 9 / 1395

فعلی

 

1

لغوکلاس

     شنبه

13/ 9 / 1395

فراتی

 

2

لغوکلاس

یکشنبه

14/ 9 / 1395

اربابی

هفته سیزدهم

3

لغوکلاس

یکشنبه

14/ 9 / 1395

باقری

 

 

 

Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA