کاربرگ‌ها

 

به نام خدا

کاربرگ‌های مورد نیاز دانشجویان

شماره‌ی کاربرگ

نام کاربرگ

توضیحات

دریافت نسخه‌ی PDF

دریافت نسخه‌ی تصویری

1

مقاله‌ی جایگزین امتحان جامع مقطع دکتری

دانشجوی مقطع کتری، در صورتی که مقاله منتشر شده با شرایط ویژه داشته باشد، از آزمون جامع معاف خواهد شد.

2

استفاده از نیم‌سال ششم برای دانشجویان ارشد

در صورتی که دانشجوی مقطع ارشد، مدت تحصیلش به نیم‌سال ششم منجر شود، لازم است که این کاربرگ را تکمیل کند.

3

استفاده از نیم‌سال دهم برای دانشجویان دکتری

در صورتی که دانشجوی مقطع دکتری، مدت تحصیلش به نیم‌سال دهم منجر شود، لازم است که این کاربرگ را تکمیل کند.

4

انصراف از تحصیل

دانشجویی که از ادامه تحصیل منصرف شود، باید این کاربرگ را تکمیل کند.

5

درخواست صدور کارت دانشجویی المثنی

دانشجویی که کارت خود را گم کند، باید این کاربرگ را تکمیل کند تا کارت المثنی برای وی صادر شود.

6

درخواست معافیت تحصیلی

دانشجویان ذکور که مشمول هستند، در ابتدای پذیرش باید این کاربرگ را تکمیل کنند.

7

درخواست اخذ درس به صورت معرفی به استاد

با لحاظ شرایط، دانشجویان می‌توانند یک یا دو درس خود را در پایان تحصیل به شیوه‌ی معرفی به استاد اخذ و بگذرانند.

8

انتقال به مرکز آموزش الکترونیکی

دانشجوی مقطع کارشناسی، در صورت تمایل به انتقال به مرکز آموزش الکترونیکی، باید این کاربرگ را تکمیل کند.

9

حذف اضطراری درس

دانشجوی مقطع کارشناسی، در صورت تمایل می‌تواند در زمانی که از سوی آموزش اعلام می‌شود، یکی از دروس خود را حذف کند.

10

مرخصی تحصیلی

در صورتی که دانشجویی بر اساس آیین‌نامه‌ی آموزشی، قصد استفاده از مرخصی داشته باشد، لازم است که این کاربرگ را تکمیل و ارائه کند.

11

غیب در جلسه‌ی آزمون

در صورتی که دانشجویی بنا بر دلایلی خارج از اراده‌ی خود، در جلسه‌ی آزمون غیب کرد، لازم است این کاربرگ را تکمیل کند.

12

کاربرگ تحویل گواهی‌نامه‌ی موقت

برای تحویل دادن گواهی‌نامه‌ی موقت به دانشجو

 

 

 

13

کاربرگ تحویل دانش‌نامه

برای تحویل دادن دانش‌نامه به دانشجو

 

 

 

14

کاربرگ تعهد رفع نقص مدرک

برای اخذ تعهد از دانشجویانی که در پرونده‌ی خود نقص مدرک دارند

 

مدیریت امور آموزشی دانشگاه قرآن و حدیث پردیس تهران

 

تاریخ به روز‌ رسانی :    01 / 10 / 1398