سرفصل‌ها و سیر ارائه دروس

 

به نام خدا

سرفصل‌ها و سیر ارائه دروسِ رشته‌ها در مقاطع مختلف

در

دانشگاه قرآن و حدیث پردیس تهران

 

 

کارشناسی

ردیف

رشته

سرفصل

ورودی

سیر ارائه‌ی دروس

1.        

علوم و معارف قرآن

کلیک کنید

همه

کلیک کنید

2.        

تربیت معلم قرآن مجید

کلیک کنید

همه

کلیک کنید

3.        

علوم قرآن و حدیث (مطالعات قرآن)

کلیک کنید

951

کلیک کنید

961 به بعد

کلیک کنید

4.        

علوم قرآن و حدیث (مطالعات حدیث)

951

کلیک کنید

961 به بعد

کلیک کنید

5.        

علوم حدیث

کلیک کنید

آذر 93 به بعد

کلیک کنید

6.        

فقه و حقوق اسلامی

کلیک کنید

922 تا 961

کلیک کنید

961 به بعد

کلیک کنید

7.        

کلام اسلامی

کلیک کنید

همه

کلیک کنید

8.        

فلسفه و کلام اسلامی

 

همه

 کلیک کنید

9.        

روان‌شناسی

کلیک کنید

همه

کلیک کنید

 

 

 

 

 

 

 

 

کارشناسی ارشد

 

ردیف

رشته

سرفصل

ورودی

سیر ارائه‌ی دروس

 

1.        

فقه و مبانی حقوق اسلامی

کلیک کنید

تا 96

کلیک کنید

 

شهریور 96 به بعد

کلیک کنید

 

2.        

کلام امامیه

کلیک کنید

همه

کلیک کنید

 

3.        

کلام و عقاید

کلیک کنید

همه

کلیک کنید

 

4.        

علوم و معارف نهج البلاغه

کلیک کنید

همه

کلیک کنید

 

5.        

علوم حدیث گرایش نهج البلاغه

کلیک کنید

97

کلیک کنید

 

6.        

علوم حدیث گرایش کلام و عقاید

کلیک کنید

 

 

 

7.        

نهج البلاغه گرایش اجتماعی، سیاسی و حقوق عمومی

کلیک کنید

همه

کلیک کنید

 

8.        

علوم قرآنی گرایش ادبی

کلیک کنید

همه

کلیک کنید

 

9.        

علوم قرآن و حدیث

کلیک کنید

همه

کلیک کنید

 

10.     

معارف قرآن

کلیک کنید

همه

کلیک کنید

 

11.     

شیعه شناسی گرایش کلام

کلیک کنید

همه

 کلیک کنید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دکتری

ردیف

رشته

سرفصل

ورودی

سیر ارائه‌ی دروس

1           

مدرسی معارف اسلامی گرایش قرآن و متون

کلیک کنید

همه

کلیک کنید

2           

علوم قرآن و حدیث

کلیک کنید

همه

کلیک کنید

3           

کلام امامیه

کلیک کنید

همه