سرفصل دروس

 

لیست رشته ها و گرایش های دانشگاه قرآن و حدیث پردیس تهران به همراه سرفصل و ترم بندی (سیلابس دروس)

برای مشاهده سرفصل یا ترم بندی روی کلمه سرفصل یا ترم بندیِ هر یک از رشته ها کلیک نمایید.

ردیف

مقطع

رشته

سرفصل

ترم‌بندی

ملاحظات

1

کارشناسی

علوم قرآن و حدیث

سرفصل

ترم بندی

در حال اجرا

2

کارشناسی

فقه و حقوق اسلامی

سرفصل

ترم بندی

در حال اجرا

3

کارشناسی ارشد

علوم قرآن و حدیث

سرفصل

ترم بندی

در حال اجرا

4

کارشناسی ارشد

الهیات و معارف اسلامی ـ فقه و مبانی حقوق اسلامی

سرفصل

ترم بندی

در حال اجرا

5

کارشناسی ارشد

نهج البلاغه گرایش اخلاق، تربیت و حقوق عمومی

سرفصل

ترم بندی

در حال اجرا

6

کارشناسی ارشد

علوم قرآنی گرایش ادبی

سرفصل

ترم بندی

در حال اجرا

7

کارشناسی ارشد

علوم حدیث گرایش کلام و عقاید

سرفصل

ترم بندی

در حال اجرا

8

دکتری تخصصی

مدرسی معارف اسلامی گرایش قرآن و متون

سرفصل

ترم بندی

در حال اجرا

9

کارشناسی

علوم حدیث

سرفصل

ترم‌بندی

اجرا تا سال 94

10

کارشناسی

علوم و معارف قرآن

سرفصل

ترم بندی

اجرا تا سال 94

11

کارشناسی

تربیت معلم قرآن مجید

سرفصل

ترم بندی

اجرا تا سال 94

12

کارشناسی

کلام اسلامی

سرفصل

ترم بندی

اجرا تا سال 94

13

کارشناسی ارشد

علوم حدیث گرایش نهج البلاغه

سرفصل

ترم بندی

اجرا تا سال 94

14

کارشناسی ارشد

علوم و معارف نهج البلاغه

سرفصل

ترم بندی

اجرا تا سال 95

15

کارشناسی ارشد

معارف قرآن

سرفصل

ترم بندی

اجرا تا سال 95

16

کارشناسی ارشد

کلام امامیه

سرفصل

ترم بندی

اجرا تا سال 95

17

کارشناسی ارشد

علوم حدیث گرایش تفسیر اثری

سرفصل

ترم بندی

اجرا تا سال 89

18

دکتری تخصصی

علوم قرآن و حدیث

سرفصل

ترم بندی

اجرا تا سال 93

19

دکتری تخصصی

کلام امامیه

سرفصل

ترم بندی

اجرا تا سال 93