اعضای هیات علمی

 
ردیف نام نام خانوادگی رتبه علمی مدرک تحصیلی گروه آموزشی محل خدمت
1 عطیه اربابی استادیار دکتری ادبیات عرب زبان و ادبیات عرب تهران
2 حسن اصغرپور استادیار دکتری علوم قرآن و حدیث معارف قرآن تهران
3 علي افضلي دانشیار دکتری فلسفه کلام تهران
4 علی صفری استادیار دکتری قرآن و حدیث تفسیر تهران
5 محمد پارچه باف دولتی استادیار دکتری مطالعات اسلامی کلام تهران
6 جلیل پروین استادیار دکتری مدرسی معارف اسلامی معارف قرآن تهران
7 مرتضی چیت سازیان استادیار دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی فقه و حقوق تهران
8 سیدمحمدباقر حجتی استاد دکتری الهیات و معارف اسلامی قرآن تهران
9 فضل الله خالقیان استادیار دکتری فلسفه و کلام اسلامی کلام تهران
10 مصطفي دلشادتهراني استادیار(داخلی) حوزوی نهج البلاغه تهران
11 حسام الدین ربانی استادیار دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی فقه و حقوق تهران
12 مهدی رهبر استادیار دکتری فقه و اصول فقه و حقوق تهران
13 حمید باقری استادیار دکتری علوم قرآن و حدیث علوم حدیث تهران
14 حامد شریعتی نیاسر استادیار دکتری قرآن و حدیث نهج البلاغه تهران
15 مصطفی آذرخشی استادیار دکتری علوم قرآن و حدیث علوم قرآن تهران
16 عبدالرسول عبايي استادیار(داخلی) کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث زبان و ادبیات عرب تهران
17 آزاده عباسی استادیار دکتری الهیات و معارف اسلامی علوم قرآن تهران
18 محمدمهدی کرباسچی استادیار دکتری علوم قرآن و حدیث کلام تهران
19 سوفیا کوتلاکی استادیار دکتری زبان شناسی تطبیقی زبان انگلیسی تهران
20 معصومه محتشم استادیار دکتری زبان و ادبیات عرب زبان و ادبیات عرب تهران
21 سید حمیدرضا محمودزاده حسینی مربی حوزوی معارف حدیث تهران
22 حمیدرضا مستفید استادیار دکتری علوم قرآن و حدیث علوم قرآن تهران
23 محمدهادی ملازاده استادیار دکتری فلسفه تطبیقی کلام تهران
24 موسی ملایری دانشیار دکتری حکمت متعالیه کلام تهران
25 محمدعلي مهدوي راد دانشیار حوزوی (سطح چهار) علوم قرآن تهران
26 پوران میرزایی مربی کارشناسی ارشد علوم حدیث علوم حدیث تهران
27 مهدي نظری نی نی استادیار دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی فقه و حقوق تهران
28 الهه هادیان رسنانی استادیار دکتری عرفان اسلامی علوم قرآن تهران