اخبار > نتیجه نظرسنجی انتخاب مجموعه اختیاری برای دانشجویان رشته علوم قرآن و حدیث ورودی 98

 


  چاپ        ارسال به دوست

نتیجه نظرسنجی انتخاب مجموعه اختیاری برای دانشجویان رشته علوم قرآن و حدیث ورودی 98

 

به نام خدا

موضوع : نتیجه نظرسنجی در خصوص انتخاب مجموعه اختیاری برای دانشجویان رشته علوم قرآن و  حدیث ورودی سال 1398

 

اصلاحیه : بر اساس تغییر نظر معاون محترم گروه علوم و معارف قرآن کریم ، و نظر سنجی مجدد، بدین وسیله فهرست جدید دانشجویان اعلام می شود.

پیرو ی اطلاعیه نظرسنجی منتشر شده در تاریخ 05 / 12 / 1399 (در اینجـــــا) بدین وسیله فهرست دانشجویان مجموعه های اختیاری مطالعات قرآن و مطالعات حدیث اعلام می شود:

الف) دانشجویان رشته علوم قرآن و حدیث ، مطالعات حدیث :

ردیف

شماره دانشجويي

نام

نام خانوادگي

مجموعه اختیاری

1.         

9811225306

منصوره

تقي زاده دادرس زنجاني

انصرافی

2.         

9811225266

معصومه

ابراهيمي مامودان

بدون پاسخ

3.         

9811225204

مائده

اثني عشري

حدیث

4.         

9811225219

زينب

احمدي دستجردي

حدیث

5.         

9811225201

فرشته

اقابزرگي

حدیث

6.         

9811225336

زهره

النچري

حدیث

7.         

9811225303

حميده

جديدي مياندشتي

حدیث

8.         

9811225291

معصومه

رجب زاده کتابي

حدیث

9.         

9811225239

فاطمه

علياري

حدیث

10.      

9811225233

معصومه

امامي

قرآن

11.      

9811225240

ريحانه

باقري

قرآن

12.      

9811225241

هدي

جواهري

قرآن

13.      

9811225242

سحر

خرميان

قرآن

14.      

9811225246

اکرم

صيدآبادي

قرآن

15.      

9811225216

مريم

طريقت فرد

قرآن

16.      

9811225209

زهرا

قاسمي زياراني

قرآن

17.      

9811225211

زهرا

قطاراغاجي شراهي

قرآن

18.      

9811225222

ايات سادات

هاشمي

قرآن

19.      

9811225207

الهه

ابراهيمي سعيدي

قرآن

20.      

9811225320

زهرا

ابوالقاسم زاده

قرآن

21.      

9811225287

حانيه

احمدي

قرآن

22.      

9811225231

هانيه

بحيرايي

قرآن

23.      

9811225305

رقيه

بخشي ترکماني

قرآن

24.      

9811225203

زينب

برجسته

قرآن

25.      

9811225235

فاطمه

بندي شربياني

قرآن

26.      

9811225226

نرگس

جعفري روزبهاني

قرآن

27.      

9811225280

اکرم السادات

حسيني

قرآن

28.      

9811225234

سميه

حسيني علايي

قرآن

29.      

9811225210

زهرا

خاکبازان

قرآن

30.      

9811225228

معصومه

داودي

قرآن

31.      

9811225215

سميه

ربيعي

قرآن

32.      

9811225213

زهرا

شهرابي فراهاني

قرآن

33.      

9811225221

فاطمه

طلائي پورکاشاني

قرآن

34.      

9811225271

فاطمه

عمارلو

قرآن

35.      

9811225248

فاطمه

قارزي

قرآن

36.      

9811225202

الهه

قرائي

قرآن

37.      

9811225229

زهره

کلاگر درونکلا

قرآن

38.      

9811225208

زهرا

محمدابراهيمي

قرآن

39.      

9811225220

مهرناز

مرادي

قرآن

40.      

9811225212

ميترا

مصيبي

قرآن

41.      

9811225223

مهديه

مطلوبي نوغاني

قرآن

42.      

9811225290

معصومه

مقدم کوهي

قرآن

43.      

9811225217

زينب

مهدي نژادمکاري

قرآن

44.      

9811225288

فائزه سادات

مهرپوراسکوابادي

قرآن

45.      

9811225214

فاطمه سادات

موسوي منفرد

قرآن

46.      

9811225225

فاطمه

نائمي

قرآن

47.      

9811225238

مهديه

يزدان پرست

مرخصی

 (مرجع : نامه 5883 مورخ 4 12 / 12 / 1399)

مدیریت آموزشی و پژوهشی پردیس تهران دانشگاه قرآن و حدیث 20 / 12 / 1399

 

 

 


٠٩:٣٥ - شنبه ١٦ اسفند ١٣٩٩    /    عدد : ٢٣٣٤    /    تعداد نمایش : ٣٥٣خروج