اخبار > دانشجویان دارای معدل بالاتر از ١٨ ، مشمول تخفیف شهریه در نیم‌سال ٩٧٢

 


  چاپ        ارسال به دوست

دانشجویان دارای معدل بالاتر از ١٨ ، مشمول تخفیف شهریه در نیم‌سال ٩٧٢

به نام خدا 
فهرست اسامی 121 نفر از دانشجویان دارای معدل بالاتر از 18 در نیم‌سال 972  
معرفی شده به امور مالی ـ دانشجویی برای ثبت تخفیف در شهریه 
 
شماره دانشجو - نام - نام خانوادگی - مقطع - رشته – معدل
 
9511229122 - فاطمه - زمان پورابیانه - كارشناسی پیوسته - فقه و حقوق اسلامی - 18.42
9511229124 - فاطمه - صفری - كارشناسی پیوسته - فقه و حقوق اسلامی - 18.36
9511229125 - زهرا - چهرقانی - كارشناسی پیوسته - فقه و حقوق اسلامی - 19.57
9511229128 - سمیه - ابرقویی پوده - كارشناسی پیوسته - علوم قرآن و حدیث (مطالعات قرآن) - 19.45
9511229129 - درسا - عزیزمحمدی - كارشناسی پیوسته - فقه و حقوق اسلامی - 19.11
9511229131 - فاطمه - ربیعی - كارشناسی پیوسته - فقه و حقوق اسلامی - 18.11
9511229133 - زهرا - ناصری - كارشناسی پیوسته - فقه و حقوق اسلامی - 20
9511229134 - سیده هدیه - شاهمیری - كارشناسی پیوسته - فقه و حقوق اسلامی - 18.84
9511229139 - محدثه - میرباقری مهرابادی - كارشناسی پیوسته - فقه و حقوق اسلامی - 18.32
9511229144 - ثریا - احمدی - كارشناسی پیوسته - فقه و حقوق اسلامی - 19.69
9511229148 - نرگس - صدرصاحبقلم - كارشناسی پیوسته - فقه و حقوق اسلامی - 19.9
9511229153 - زهرا - ابری - كارشناسی پیوسته - فقه و حقوق اسلامی - 18.91
9511229154 - فاطمه سادات - میرزاجانی - كارشناسی پیوسته - فقه و حقوق اسلامی - 19.18
9511229155 - فایزه - باقری - كارشناسی پیوسته - علوم قرآن و حدیث (مطالعات قرآن) - 19.19
9511229170 - زینب - ذوالفقاری مبصر - كارشناسی پیوسته - فقه و حقوق اسلامی - 19.3
9511229174 - فاطمه - رادقصاب محله - كارشناسی پیوسته - فقه و حقوق اسلامی - 19.82
9511229182 - ریحانه - زرگران - كارشناسی پیوسته - علوم قرآن و حدیث (مطالعات حدیث) - 18.5
9511229188 - مهدیه - توکلی - كارشناسی پیوسته - فقه و حقوق اسلامی - 19.67
9511229211 - نرگس - فقیری - كارشناسی پیوسته - علوم قرآن و حدیث (مطالعات قرآن) - 18.78
9511229214 - زهرا - خانمحمدی - كارشناسی پیوسته - علوم قرآن و حدیث (مطالعات حدیث) - 19.81
9511229222 - فاطمه - احمدی - كارشناسی پیوسته - علوم قرآن و حدیث (مطالعات قرآن) - 19.42
9511229224 - زینب - بقایی بخشایش - كارشناسی پیوسته - علوم قرآن و حدیث (مطالعات قرآن) - 19.88
9511229230 - فاطمه سادات - ایزدی اونجی - كارشناسی پیوسته - فقه و حقوق اسلامی - 20
9511229238 - مریم - اصفهانی - كارشناسی پیوسته - علوم قرآن و حدیث (مطالعات قرآن) - 19.7
9511229241 - مریم - نجفی اذرک - كارشناسی پیوسته - علوم قرآن و حدیث (مطالعات حدیث) - 18.86
9611221114 - مریم - طحانی - كارشناسی پیوسته - علوم قرآن و حدیث (مطالعات حدیث) - 19.94
9611221121 - محدثه - خدابنده لو - كارشناسی پیوسته - فقه و حقوق اسلامی - 19.21
9611221125 - اکرم السادات - خرم دره خلدی - كارشناسی پیوسته - علوم قرآن و حدیث (مطالعات حدیث) - 19.06
9611221134 - هانیه - خسروی - كارشناسی پیوسته - فقه و حقوق اسلامی - 18.42
9611221135 - زینب - حیدرزاده - كارشناسی پیوسته - علوم قرآن و حدیث (مطالعات حدیث) - 19.56
9611221137 - منصوره - محمدابراهیم - كارشناسی پیوسته - علوم قرآن و حدیث (مطالعات قرآن) - 19.33
9611221142 - مرضیه - یوسفی - كارشناسی پیوسته - علوم قرآن و حدیث (مطالعات حدیث) - 19.56
9611221145 - فرشته - ولایتی تبریز - كارشناسی پیوسته - فقه و حقوق اسلامی - 19.09
9611221151 - زهرا - محسن الحسینی - كارشناسی پیوسته - علوم قرآن و حدیث (مطالعات قرآن) - 19.31
9611221158 - زینب - امینی - كارشناسی پیوسته - علوم قرآن و حدیث (مطالعات حدیث) - 20
9611221163 - لیلا - قاسمی سیدلری - كارشناسی پیوسته - علوم قرآن و حدیث (مطالعات حدیث) - 19.81
9611221171 - طاهره - بابایی - كارشناسی پیوسته - علوم قرآن و حدیث (مطالعات حدیث) - 18.53
9611221173 - فاطمه - فرشی صاف باف - كارشناسی پیوسته - فقه و حقوق اسلامی - 18.38
9611221176 - سمیرا - ساکی - كارشناسی پیوسته - فقه و حقوق اسلامی - 18.95
9611221177 - حانیه - ازاده دل - كارشناسی پیوسته - فقه و حقوق اسلامی - 20
9611221180 - سپیده - یزدی - كارشناسی پیوسته - فقه و حقوق اسلامی - 18.62
9611221182 - فائزه - علی رضا - كارشناسی پیوسته - فقه و حقوق اسلامی - 18.18
9611221184 - یاسمن - قلی بیگیان - كارشناسی پیوسته - فقه و حقوق اسلامی - 19.89
9611221186 - سمیه - اکبرزاده ابجهان - كارشناسی پیوسته - علوم قرآن و حدیث (مطالعات حدیث) - 19.06
9611221189 - سمیه - امیراحمدی - كارشناسی پیوسته - فقه و حقوق اسلامی - 20
9611221193 - مهگل - بهادری - كارشناسی پیوسته - فقه و حقوق اسلامی - 19.68
9611221195 - فاطمه سادات - ساجد - كارشناسی پیوسته - علوم قرآن و حدیث (مطالعات حدیث) - 19.83
9611221198 - زهرا - رضوی راد - كارشناسی پیوسته - فقه و حقوق اسلامی - 19.79
9611221201 - ریحانه - ابراهیمی - كارشناسی پیوسته - فقه و حقوق اسلامی - 18.01
9611221203 - زینب - حبیبی - كارشناسی پیوسته - فقه و حقوق اسلامی - 18.26
9611221204 - مرضیه - حسن زاده - كارشناسی پیوسته - علوم قرآن و حدیث (مطالعات حدیث) - 19.25
9611221208 - مریم السادات - اسماعیلی نژاد - كارشناسی پیوسته - علوم قرآن و حدیث (مطالعات حدیث) - 19.2
9611222212 - الناز - ولی زاده - كارشناسی پیوسته - فقه و حقوق اسلامی - 18.58
9621221117 - سمیه - بنی هاشمی کهنکی - كارشناسی پیوسته - علوم قرآن و حدیث (مطالعات قرآن) - 20
9621221120 - آذر - حسنی - كارشناسی پیوسته - علوم قرآن و حدیث (مطالعات قرآن) - 18.5
9621221123 - معصومه - رحمانی - كارشناسی پیوسته - علوم قرآن و حدیث (مطالعات قرآن) - 19.47
9621221126 - زهرا - رنجبر حیدرآبادی - كارشناسی پیوسته - علوم قرآن و حدیث (مطالعات قرآن) - 19.18
9621221131 - زهره - شکیبا - كارشناسی پیوسته - علوم قرآن و حدیث (مطالعات قرآن) - 19.53
9621221132 - شیوا - شه بخش - كارشناسی پیوسته - علوم قرآن و حدیث (مطالعات قرآن) - 19.86
9621221137 - رباب - علامه - كارشناسی پیوسته - فقه و حقوق اسلامی - 19.67
9621221142 - کوثر - کوثرنیا - كارشناسی پیوسته - فقه و حقوق اسلامی - 19.38
9621221143 - مریم - محبی - كارشناسی پیوسته - فقه و حقوق اسلامی - 19.83
9621221148 - مریم - حسین خانلو - كارشناسی پیوسته - فقه و حقوق اسلامی - 18.8
9621221151 - زینب - محمد قلیزاد - كارشناسی پیوسته - فقه و حقوق اسلامی - 18.56
9621232316 - خدیجه سادات - موسوی - كارشناسی ارشد ناپیوسته - اجتماعی، سیاسی و حقوق عمومی - 18
9711121111 - صفورا - سلوکی - كارشناسی پیوسته - علوم قرآن و حدیث - 18.14
9711131112 - محمدکریم - عالم باقری - كارشناسی ارشد ناپیوسته - فقه و مبانی حقوق اسلامی - 18.57
9711131114 - وحید - کربلایی باقر - كارشناسی ارشد ناپیوسته - علوم قرآن و حدیث - 18.75
9711131118 - سعید - مبارکی - كارشناسی ارشد ناپیوسته - فقه و مبانی حقوق اسلامی - 18.67
9711141111 - سید محمد حسین - مقدس نیان - دکتری - مدرسی معارف اسلامی-قرآن و متون - 19.63
9711223068 - لیلا - رحیمیان - كارشناسی پیوسته - علوم قرآن و حدیث - 18.01
9711223069 - فاطمه - رحیمی نصرابادی - كارشناسی پیوسته - علوم قرآن و حدیث - 19.1
9711223070 - هاجر - منصوری حسن ابادی - كارشناسی پیوسته - علوم قرآن و حدیث - 18.77
9711223073 - نازنین - میرزااقاخانی - كارشناسی پیوسته - علوم قرآن و حدیث - 18.58
9711223075 - سولماز - حمیدنیا - كارشناسی پیوسته - فقه و حقوق اسلامی - 19.29
9711223076 - زینب - اسماعیلی حسن ابادی - كارشناسی پیوسته - روانشناسی - 19.25
9711223092 - فرشته - علیزاده - كارشناسی پیوسته - فقه و حقوق اسلامی - 19.13
9711223098 - محدثه - دشتی زمهریر - كارشناسی پیوسته - فقه و حقوق اسلامی - 18.31
9711223103 - مریم - پورحسینی - كارشناسی پیوسته - فقه و حقوق اسلامی - 20
9711223107 - زینب - قرقچیان - كارشناسی پیوسته - علوم قرآن و حدیث - 18.34
9711223110 - فاطمه - خرازیان - كارشناسی پیوسته - فقه و حقوق اسلامی - 20
9711223112 - مهدیه - عالی - كارشناسی پیوسته - روانشناسی - 19.25
9711223118 - فاطمه - کهریزی - كارشناسی پیوسته - فقه و حقوق اسلامی - 18.35
9711223128 - زهرا - روشنی - كارشناسی پیوسته - فقه و حقوق اسلامی - 19.5
9711223140 - سمیه - عزیزی یکتا - كارشناسی پیوسته - فقه و حقوق اسلامی - 18.96
9711223152 - مرضیه - اشتری - كارشناسی پیوسته - علوم قرآن و حدیث - 19.53
9711223156 - زهرا سادات - مظلوم طبایی - كارشناسی پیوسته - فقه و حقوق اسلامی - 19.79
9711223160 - شکوفه - عبدسلطانی بابایی - كارشناسی پیوسته - روانشناسی - 18.72
9711223161 - راضیه - چراغی - كارشناسی پیوسته - علوم قرآن و حدیث - 18.91
9711223178 - منیره - صادقی - كارشناسی پیوسته - روانشناسی - 19
9711223181 - فاطمه سادات - هاشمی - كارشناسی پیوسته - فقه و حقوق اسلامی - 19.24
9711223235 - سهیلا - نجفی باللوقیه - كارشناسی پیوسته - فقه و حقوق اسلامی - 18.76
9711223257 - ام البنین - حسین زاده - كارشناسی پیوسته - فقه و حقوق اسلامی - 19.35
9711223260 - فاطمه - اطاعتی - كارشناسی پیوسته - روانشناسی - 18.94
9711223262 - فرشته - مهدیانی - كارشناسی پیوسته - روانشناسی - 18.23
9711223269 - مرضیه - شیاسی - كارشناسی پیوسته - فقه و حقوق اسلامی - 20
9711223272 - فاطمه - خسروابادی - كارشناسی پیوسته - علوم قرآن و حدیث - 19.67
9711231111 - سحر - کلاری - كارشناسی ارشد ناپیوسته - فقه و مبانی حقوق اسلامی - 20
9711231112 - زهرا - فضلی - كارشناسی ارشد ناپیوسته - علوم حدیث-نهج‌البلاغه - 19.71
9711231114 - زهرا - اقابرارزاده اسکی - كارشناسی ارشد ناپیوسته - علوم حدیث-نهج‌البلاغه - 18.29
9711231120 - مریم - دباغی الاصل - كارشناسی ارشد ناپیوسته - علوم قرآن و حدیث - 18.21
9711231122 - زهرا - رستمی - كارشناسی ارشد ناپیوسته - علوم قرآن و حدیث - 18.46
9711231124 - فاطمه - بابامرادی - كارشناسی ارشد ناپیوسته - علوم قرآن و حدیث - 18.96
9711231125 - فاطمه - حاجی باقری - كارشناسی ارشد ناپیوسته - فقه و مبانی حقوق اسلامی - 19.25
9711231126 - فاطمه - حصنی - كارشناسی ارشد ناپیوسته - علوم قرآن و حدیث - 18.29
9711231128 - طاهره - گودرزی - كارشناسی ارشد ناپیوسته - فقه و مبانی حقوق اسلامی - 19.67
9711231130 - نرجس سادات - تقوی - كارشناسی ارشد ناپیوسته - علوم قرآنی-ادبی - 18.61
9711231132 - مرضیه - لونی - كارشناسی ارشد ناپیوسته - علوم قرآنی-ادبی - 18.68
9711231133 - زهرا - کرامتی - كارشناسی ارشد ناپیوسته - علوم قرآنی-ادبی - 18.61
9711232312 - فاطمه - حبابی - كارشناسی ارشد ناپیوسته - علوم قرآن و حدیث - 18.67
9711232314 - مائده - نهاوندی شره جینی - كارشناسی ارشد ناپیوسته - فقه و مبانی حقوق اسلامی - 18.17
9711232326 - طیبه - آرمیده - كارشناسی ارشد ناپیوسته - علوم حدیث-نهج‌البلاغه - 18.64
9711232327 - زهرا - خوش صحبتان - كارشناسی ارشد ناپیوسته - علوم قرآن و حدیث - 19.92
9711232331 - محدثه - بهبودی - كارشناسی ارشد ناپیوسته - علوم قرآن و حدیث - 18.67
9711232335 - سمیه - ابریشم کش - كارشناسی ارشد ناپیوسته - فقه و مبانی حقوق اسلامی - 19.08
9711232337 - مهدیه - دهقان - كارشناسی ارشد ناپیوسته - علوم قرآن و حدیث - 19.04
9711232338 - عذرا - رحمتی - كارشناسی ارشد ناپیوسته - علوم قرآنی-ادبی - 18
9711232340 - زهرا - گونه مقدم - كارشناسی ارشد ناپیوسته - فقه و مبانی حقوق اسلامی - 20
9711232341 - فاطمه - گونه مقدم - كارشناسی ارشد ناپیوسته - فقه و مبانی حقوق اسلامی - 20
9711241111 - مرضیه - خواجه سروی - دکتری - مدرسی معارف اسلامی-قرآن و متون - 18.77
9711241113 – نسترن – بهرمان - دکتری - مدرسی معارف اسلامی-قرآن و متون - 18.33 
9711241114 - مرضیه - حمزوی - دکتری - مدرسی معارف اسلامی-قرآن و متون - 18.04
 
مدیریت امور آموزشی پردیس تهران دانشگاه قرآن و حدیث 12 / 08 / 1398  


١٥:٤٠ - يکشنبه ١٢ آبان ١٣٩٨    /    عدد : ١٨٦٨    /    تعداد نمایش : ١١٤٢خروج