آموزشي و پژوهشي

 


اطلاعیه مهم اعتراض به نمره
اطلاعیه اعتراض به نمره
 ١٣٩٦/٠٥/٢٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٣٩٦/٠٥/٢٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٣٩٦/٠٥/٠٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
دانشجویان پذیرفته شده به عنوان مهمان در مرکز آموزش الکترونیکی
دانشجویان پذیرفته شده به عنوان مهمان در مرکز آموزش الکترونیکی
دانشجویان پذیرفته شده به عنوان مهمان در مرکز آموزش الکترونیکی
 ١٣٩٦/٠٤/٢٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
اعلام در دسترس نبودن سامانه‌ی جامع آموزشی دانشجویان (نرم افزار ناد)
اعلام در دسترس نبودن سامانه‌ی جامع آموزشی دانشجویان (نرم افزار ناد)
اعلام در دسترس نبودن سامانه‌ی جامع آموزشی دانشجویان (نرم افزار ناد)
 ١٣٩٦/٠٤/٢٦ - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 صفحه بعدی >>