آموزشي و پژوهشي

 


برنامه‌های کلاس‌های پردیس تهران دانشگاه قرآن و حدیث با آخرین تغییرات
برنامه‌های کلاس‌های پردیس تهران دانشگاه قرآن و حدیث با آخرین تغییرات
برنامه‌های کلاس‌های پردیس تهران دانشگاه قرآن و حدیث با آخرین تغییرات
 ١٣٩٥/١٢/٠٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
نتایج درخواست‌های اخذ درس در مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه قرآن و حدیث
نتایج درخواست‌های اخذ درس در مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه قرآن و حدیث
نتایج درخواست‌های اخذ درس در مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه قرآن و حدیث
 ١٣٩٥/١٢/٠٢ - نظرات : ٠متن کامل >>
اطلاعیه حذف و اضافه‌ی نیم‌سال دوم سال تحصیلی 96 - 95
اطلاعیه حذف و اضافه‌ی نیم‌سال دوم سال تحصیلی 96 - 95
اطلاعیه حذف و اضافه‌ی نیم‌سال دوم سال تحصیلی 96 - 95
 ١٣٩٥/١١/٢٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
فهرست دروس ارائه شده در مرکز آموزش الکترونیکی
فهرست دروس ارائه شده در مرکز آموزش الکترونیکی
فهرست دروس ارائه شده در مرکز آموزش الکترونیکی
 ١٣٩٥/١١/١١ - نظرات : ٠متن کامل >>
زمان اعتراض به نتیجه‌ی امتحانات
زمان اعتراض به نتیجه‌ی امتحانات
زمان اعتراض به نتیجه‌ی امتحانات
 ١٣٩٥/١١/٠٥ - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 صفحه بعدی >>