آموزشي و پژوهشي

 


فهرست دروس و اطلاعیه انتخاب واحد نیم‌سال دوم سال تحصیلی 96 – 95
فهرست دروس و اطلاعیه انتخاب واحد نیم‌سال دوم سال تحصیلی 96 – 95
فهرست دروس و اطلاعیه انتخاب واحد نیم‌سال دوم سال تحصیلی 96 – 95
 ١٣٩٥/١٠/٣٠ - نظرات : ٠متن کامل >>
اطلاعیه بیست و دومین المپیاد علمی دانشجویان
اطلاعیه بیست و دومین المپیاد علمی دانشجویان
اطلاعیه بیست و دومین المپیاد علمی دانشجویان
 ١٣٩٥/١٠/٢٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
بازه زمانی انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95
بازه زمانی انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95
بازه زمانی انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95
 ١٣٩٥/١٠/٢٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
تغییر تاریخ امتحان
تغییر تاریخ امتحان
تغییر تاریخ امتحان
 ١٣٩٥/١٠/٢٠ - نظرات : ٠متن کامل >>
نکاتی درباره نحوه برگزاری آزمون جایگزین تافل برای دانشجویان دکتری
نکاتی درباره نحوه برگزاری آزمون جایگزین تافل برای دانشجویان دکتری
نکاتی درباره نحوه برگزاری آزمون جایگزین تافل برای دانشجویان دکتری
 ١٣٩٥/١٠/١٨ - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 صفحه بعدی >>