تقاضای تدریس در دانشگاه

 

 

نکته مهم: برای تدریس در مقطع کارشناسی ارشد، داشتن مدرک دکتری تخصصی الزامی است و برای تدریس در مقطع کارشناسی نیز اولویت با متقاضیانی است که موفق به اخذ مدرک دکتری تخصصی شده باشند. در شرایط خاص چنانچه متقاضی دانشجوی مقطع دکتری تخصصی باشد، فقط برای تدریس در مقطع کارشناسی، با نظر مدیر گروه از وی دعوت به همکاری خواهد شد.

برخی از شرایط تدریس در دانشگاه قرآن و حدیث :

1. استاد موظف است طبق برنامه‌ای كه از طرف دانشگاه تعیین می‌شود برای تدریس حضور یابد و از هرگونه تغییر در آن و واگذاری درس به غیر و جابجایی کلاس بدون هماهنگی با اداره آموزش خودداری کند .

2. مجموع ساعات تدریس مدرس در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی نباید از حداكثر ساعت مجاز (16 جلسه در طول نیم سال) بیشتر شود.

3. استاد موظف است طرح درس  را به گونه‌ای تدوین و برنامه ریزی کند كه امكان پرداختن به همه سرفصل های مصوب در طول نیم سال فراهم شود. ضمناً به منظور عدم تداخل مباحث دروس، حتی الامكان از طرح مباحث درسی خارج از سرفصل خودداری کند.

4. پس از برگزاری آزمون ها، اوراق را تصحیح و نمرات را در زمان مقرر در سامانه ثبت کند.

5. چنانچه بعضی از جلسات درس به علت عدم حضور استاد تشكیل نشود، استاد مكلف است با اطلاع قبلی از طریق تلفن55952524  داخلی 240 مراتب را به آموزش اطلاع دهد و استاد باید جلسات تشكیل نشده را به نحو مقتضی و با هماهنگی آموزش جبران كند.

6. برگزاری امتحان دروسی كه تعداد جلسات آن به هر دلیل  حتی تعطیل رسمی  به حد نصاب لازم نرسیده باشد تا زمان رسیدن به حد نصاب به تأخیر خواهد افتاد.

7. در صورت حضور استاد و عدم تشكیل جلسات درسی به عللی خارج از اراده ایشان و بدون اطلاع قبلی وی حق التدریس پرداخت می شود. (برای جلساتی كه به علت عدم حضور استاد تشكیل نگردد حق‌الزحمه پرداخت نخواهد شد.)

8. شركت در جلساتی كه در صورت لزوم از طرف دانشگاه در ارتباط با درس موضوع تشكیل می‌شود، الزامی  و جزء وظایف آموزشی استاد محسوب می‌گردد.

9. مناسب است بخشی از نمره دروس تخصصی را به تحقیق و  ارائه در كلاس اختصاص دهید و موضوعات تحقیق و  ارائه را در آغاز نیم سال به اطلاع دانشجویان  برسانید. مهلت ارائه تحقیق در مقطع كارشناسی و كارشناسی ارشد را تا پایان  آخرین جلسه درس قرار دهید.

10. تدریس در دانشگاه جنبه موقت داشته و در هیچ مورد نمی‌تواند مبنای استخدام یا تبدیل وضع استاد به صورت عضو هیات علمی دانشگاه قرار گیرد و تدریس موید هیچ گونه سمت رسمی دانشگاهی نیست.

11. دانشگاه می‌تواند در صورتی كه صلاح بداند همکاری خود را با اطلاع قبلی یك ماهه فسخ كند.

12 . تسویه حساب مالی بعد از اتمام نیم سال تحصیلی، برگزاری آزمون ها، تحویل اوراق و ثبت نمره های دانشجویان انجام خواهد بود.

13. در صورتی كه استاد  بدون عذر موجه در كلاس درس حاضر نشود و یا از انجام امتحانات و تحویل اوراق استنكاف نماید بر اساس مقررات با وی برخورد خواهد شد. 

تبصره : تشخیص عذر موجه با دانشگاه است.

ضمنا استاد متقاضی تدریس در پردیس تهران دانشگاه قرآن و حدیث موظف است پرسشنامه مدرسان را از اینجــــــــا دریافت نموده و پس از تکمیل به همراه تصویر مدارک تحصیلی (مدرک دکترا و کارشناسی ارشد و ...) و  مدارک هویتی (شناسنامه، کارت ملی و عکس) به نشانی teaching@qhu.ac.ir رایانامه کند.

 

کارشناس رسیدگی به امور استادان : آقای محمدرضا روزبهانی ، شماره تماس 02155952524 داخلی 240