تاییدیه آنلاین گواهی موقت و دانش نامه

 

 

 

نمونه گواهی موقت دارای کد صحت :

نمونه دانش‌نامه دارای کد تصویری (QR Code) :