ارتباط با کارکنان مدیریت

 

ارتباط با کارکنان مدیریت اداری و پشتیبانی

ردیف نام و نام خانوادگی سمت تلفن داخلی روزهای حضور
1. سید شهاب الدین اولیائی طبائی مدیر اداری و پشتیبانی 256 شنبه تا چهارشنبه
2. فرزین نسیمی کارشناس مسوول اداری 360 شنبه تا چهارشنبه
3. علی رشکی کارشناس مسوول مالی 349 شنبه تا چهارشنبه
4. فرامرز مومنی کارشناس مالی دانشجویی 254 شنبه تا چهارشنبه
5. سید نبی اله حسینی رئیس اداره پشتیبانی 245 شنبه تا چهارشنبه
6. خدیجه کربلایی قاسم مسوول دبیرخانه 237 - 257 شنبه تا چهارشنبه

 

توضیح: برای ارتباط با کارکنان مدیریت اداری و پشتیبانی ابتدا با تلفن مستقسم 6-55952524-021 تماس حاصل نمایید و سپس تلفن داخلی مورد نظر خود را وارد نمایید.