ارتباط با کارکنان کتابخانه

 

ارتباط با کارکنان کتابخانه

 

ردیف نام و نام خانوادگی سمت تلفن داخلی روزهای حضور
1. محمدرضا روزبهانی مسئول کتابخانه 250 شنبه تا چهارشنبه
2. سیدهادی حسینی کارشناس اطلاع رسانی، پایان نامه ها و نشریات 268 شنبه تا چهارشنبه
3. مهدی شیدایی کارشناس مخزن و فنی 265 شنبه تا چهارشنبه
4. اکرم فرهیخته راد کارشناس امانت و مرجع 263 شنبه تا چهارشنبه
5. مرتضی ملاعبدالصمد کارشناس فنی 277 شنبه تا چهارشنبه

 

توضیح: برای ارتباط با کارکنان کتابخانه ابتدا با تلفن مستقیم 6-55952524-021 تماس حاصل نمایید و سپس تلفن داخلی مورد نظر خود را وارد نمایید.