ارتباط با کارکنان کتابخانه

 

ارتباط با کارکنان کتابخانه

 

ردیف نام و نام خانوادگی سمت تلفن داخلی روزهای حضور
1. محمدحسین مرآتی سرپرست اداره کتابخانه 250 شنبه تا چهارشنبه
2. سیدهادی حسینی کارشناس اطلاع رسانی 268 شنبه تا چهارشنبه
3. محمدرضا روزبهانی کارشناس مخزن 252 شنبه تا چهارشنبه
4. مهدی شیدایی کارشناس فنی 265 شنبه تا چهارشنبه
5. سیدمحمدهاشم طباطبایی فر کارشناس نشریات و مرجع 264 شنبه تا چهارشنبه
6. اکرم فرهیخته راد کارشناس امانت 263 شنبه تا چهارشنبه
7. مرتضی ملاعبدالصمد کارشناس فنی 277 شنبه تا چهارشنبه

 

توضیح: برای ارتباط با کارکنان کتابخانه ابتدا با تلفن مستقسم 6-55952524-021 تماس حاصل نمایید و سپس تلفن داخلی مورد نظر خود را وارد نمایید.