ارتباط با کارکنان مدیریت

 

ارتباط با کارکنان مدیریت فرهنگی و دانشجویی

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن داخلی

روزهای حضور

2.

مهرانگیز داوری

کارشناس  امور مشاوره

219

یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه

3.

نرگس چراغی

کارشناس فرهنگی و فوق برنامه

229

شنبه تا چهارشنبه

4.

محسن معصومی

رئیس اداره خدمات دانشجویی

221

شنبه تا چهارشنبه

5.

معصومه بهشتی

کارشناس خدمات دانشجویی

236

شنبه تا چهارشنبه

 

توضیح: برای ارتباط با کارکنان مدیریت فرهنگی و دانشجویی ابتدا با تلفن مستقسم 6-55952524-021  تماس حاصل نمایید و سپس تلفن داخلی مورد نظر خود را وارد نمایید.