دریافت دانشنامه و گواهی موقت

 
به نام خدا 
جدول ذیل حاوی فهرست اسامی دانشجویانی است که گواهی موقت یا دانش‌نامه‌ی ایشان آماده است.
این فهرست بر اساس نام خانوادگی مرتب است
تاریخ به روز رسانی :  11 / 06 / 1396

برای جستجو در جدول از کلیدهای ترکیبی F + ctrl استفاده کنید.

چند تذکر:
1.  برای دریافت مدارک خود روزهای کاری (شنبه تا چهارشنبه) از ساعت 8:30 تا 15 به اتاق دانش‌آموختگان (اتاق شماره‌ی 207.1) ، سرکار خانم کسرایی مراجعه فرمایید.
2.  برای دریافت دانشنامه ارائه اصل گواهی موقت به بایگانی آموزش الزامی است.
3.  هنگام مراجعه کارت ملی خود را همراه داشته باشید.
4.  دانشجویان مذکر، برای دریافت گواهی موقت و دانشنامه لازم است، اصل و کپی کارت پایان خدمت یا معافیت دائم را ارائه کنند.
5.  دانشجویان باید، قبل از دریافت دانش‌نامه در صورت داشتن بدهی به صندوق رفاه دانشجویان و یا دانشگاه، آن را تسویه کنند.
6.  برای کسب اطلاعات بیشتر و هماهنگی لازم با شماره تلفن 6- 55952524 داخلی 214 سرکار خانم کسرایی تماس حاصل فرمایید.

 

 

 

 

نوع مدرک

نام

نام خانوادگی

مقطع

رشته

گواهی موقت

معصومه

آب باریکی

کارشناسی

علوم حدیث

دانشنامه

ابوالفضل

ابراهیمی زاده هدش

کارشناسی

فقه و حقوق اسلامی

گواهی موقت

مرضیه

ابراهیمی میانرود

کارشناسی

کلام اسلامی

گواهی موقت

زهرا

اجتهادی

کارشناسی ارشد

علوم قرآن و حدیث

دانشنامه

ناهید

احدیان

کارشناسی ارشد

علوم حدیث گرایش کلام و عقاید

کارشناسی ارشد

افسانه

احسانی

کارشناسی

علوم و معارف قرآن

گواهی موقت

لیلا

احمدی فر

کارشناسی

کلام اسلامی

دانشنامه

منصوره

اخگر

کارشناسی ارشد

فقه و مبانی حقوق اسلامی

گواهی موقت

سارا

اخوندی

کارشناسی ارشد

علوم حدیث

دانشنامه

حسین

ادیب زاده

کارشناسی ارشد

علوم حدیث گرایش کلام و عقاید

گواهی موقت

معصومه

آذرخش

کارشناسی ارشد

علوم قرآن و حدیث

گواهی موقت

محمدمهدی

آذری

کارشناسی ارشد

الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی

گواهی موقت

فاطمه

ارجمند پور زاویه

کارشناسی

کلام اسلامی

گواهی موقت

سمانه

اردبیلی

کارشناسی ارشد

فقه و مبانی حقوق اسلامی

گواهی موقت

صابر

ارکیان

کارشناسی

فقه و حقوق اسلامی

گواهی موقت

آسیه

آزادپور

کارشناسی پیوسته

علوم حدیث

گواهی موقت

جلال

اسدی

کارشناسی

فقه و حقوق اسلامی

گواهی موقت

زهرا

اسدی قلعه نی

کارشناسی

علوم و معارف قرآن

گواهی موقت

آمنه

اسفندیاری

کارشناسی ارشد

علوم قرآن و حدیث

گواهی موقت

سميه

اسكندري

کارشناسی ارشد

الهیات و معارف اسلامی ـ فقه و مباني حقوق اسلامي

گواهی موقت

ریحانه

اسماعیلی ابوالخیری

کارشناسی

کلام اسلامی

گواهی موقت

سعید

اسمعیلی

کارشناسی

فقه و حقوق اسلامی

گواهی موقت

حدیث

اشتری

کارشناسی

علوم و معارف قرآن

گواهی موقت

متین

آشتیانی عراقی

کارشناسی

علوم و معارف قرآن

گواهی موقت

فاطمه

اشرافیان قوناققران

کارشناسی

علوم و معارف قرآن

گواهی موقت

زینب

اصغری

کارشناسی

علوم حدیث

کارشناسی ارشد

میترا

اصغری دوتپه سفی

کارشناسی

علوم حدیث

گواهی موقت

اطهر

اصل فلاح

کارشناسی

علوم حدیث

کارشناسی ارشد

مائده

اعتماد

کارشناسی ارشد

علوم حدیث گرایش تفسیر اثری

گواهی موقت

فاطمه

اعظمی

کارشناسی

علوم و معارف قرآن

گواهی موقت

مونا

اعوانی

کارشناسی ارشد

علوم حدیث گرایش نهج البلاغه

گواهی موقت

حمیده

افشارنژاد

کارشناسی ارشد

علوم حدیث گرایش نهج البلاغه

گواهی موقت

رضيه

افضل زاده

کارشناسی ارشد

الهیات و معارف اسلامی ـ فقه و مباني حقوق اسلامي

گواهی موقت

عارفه

آقابابائی

کارشناسی

کلام اسلامی

گواهی موقت

علیرضا

آقاحسنی

کارشناسی

فقه و حقوق اسلامی

گواهی موقت

سمیه

آقاخانی

کارشناسی

علوم و معارف قرآن

گواهی موقت

مهديه

اكبرلو

کارشناسی ارشد

علوم قرآن و حديث

گواهی موقت

زينب

اكبري

کارشناسی

فقه و حقوق اسلامی

گواهی موقت

مصطفی

اکابری

کارشناسی

فقه و حقوق اسلامی

گواهی موقت

سیده الهه

امیری ارجمند

کارشناسی ارشد

فقه و مبانی حقوق اسلامی

گواهی موقت

محمدامین

امین رعای جزئی

کارشناسی ارشد

الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی

گواهی موقت

فایزه

امینی

کارشناسی ارشد

الهیات و معارف اسلامی ـ فقه و مباني حقوق اسلامي

دانشنامه

محمد علی

امینی ویشته

کارشناسی ارشد

علوم قرآن و حدیث

گواهی موقت

زهرا

انصاری نسب

کارشناسی ارشد

علوم قرآن و حدیث

دانشنامه

فرزانه

انوری راد

کارشناسی

علوم حدیث

گواهی موقت

الهه 

آهنگر سله بنی

کارشناسی

فقه و حقوق اسلامی

کارشناسی ارشد

ابوالفضل

اویسی

کارشناسی ارشد

علوم حدیث گرایش نهج البلاغه

کارشناسی ارشد

محمد مهدی

ایرانپاک

کارشناسی ارشد

فقه و مبانی حقوق اسلامی

گواهی موقت

محبوبه

ایرانمنش

کارشناسی

علوم و معارف قرآن

گواهی موقت

مهدیه

ایرانمنش

کارشناسی

علوم حدیث

گواهی موقت

زهرا

بازقندی

کارشناسی

علوم حدیث

گواهی موقت

زهرا

بازوند

کارشناسی

علوم و معارف قرآن

گواهی موقت

حمیدرضا

بازوئی

کارشناسی

فقه و حقوق اسلامی

گواهی موقت

مهدی

باقرزاده

کارشناسی

فقه و حقوق اسلامی

دانشنامه

حمید

باقری

کارشناسی

علوم حدیث

دانشنامه

حمید

باقری

کارشناسی ارشد

علوم حدیث گرایش تفسیر اثری

گواهی موقت

سمانه

باقری

کارشناسی ارشد

علوم حدیث گرایش نهج البلاغه

دانشنامه

زهرا

باقری وردوق

کارشناسی ارشد

علوم حدیث گرایش کلام و عقاید

گواهی موقت

فاطمه

بحیرایی

کارشناسی ارشد

فقه و مبانی حقوق اسلامی

گواهی موقت

داود

بختیاری

کارشناسی ارشد

معارف قرآن

گواهی موقت

سعید

بشیری

کارشناسی ارشد

الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی

دانشنامه

کوثر

بصام

کارشناسی

علوم حدیث

گواهی موقت

معصومه

بلخاری قهی

کارشناسی ارشد

علوم قرآن و حدیث

دانشنامه

محمد حسین

بناکاران

کارشناسی ارشد

علوم حدیث گرایش کلام و عقاید

گواهی موقت

معصومه

بنی اردلان

کارشناسی

علوم و معارف قرآن

گواهی موقت

یسری

بنی اردلان

کارشناسی

کلام اسلامی

دانشنامه

وجیهه

بهشتی قادی

کارشناسی ارشد

فقه و مبانی حقوق اسلامی

گواهی موقت

داود

بیاتی

کارشناسی ارشد

علوم قرآن و حدیث

دانشنامه

احمد

بیرانوند

کارشناسی

علوم حدیث

گواهی موقت

امیررضا

بیگ وردی

کارشناسی

فقه و حقوق اسلامی

گواهی موقت

معصومه

پاریات گلوجه

کارشناسی

کلام اسلامی

دانشنامه

نرجس

پناهی

کارشناسی ارشد

فقه و مبانی حقوق اسلامی

گواهی موقت

طاهره

پهلوان فر

کارشناسی ارشد

علوم و معارف نهج البلاغه

گواهی موقت

هادی

پورحامد

کارشناسی ارشد

کلام امامیه

گواهی موقت

الهام

پورطلوعی

کارشناسی ارشد

الهیات و معارف اسلامی ـ فقه و مبانی حقوق اسلامی

گواهی موقت

فائزه سادات

پورمرشد

کارشناسی

کلام اسلامی

گواهی موقت

مهدی

تبریزی

کارشناسی ارشد ناپیوسته

 الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی

گواهی موقت

سعیده

ترابی

کارشناسی

علوم و معارف قرآن

گواهی موقت

عفت

تنها

کارشناسی ارشد

الهیات و معارف اسلامی ـ فقه و مبانی حقوق اسلامی

گواهی موقت

فرشته

توت کار

کارشناسی

فقه و حقوق اسلامی

گواهی موقت

زینب

توکلی

کارشناسی ارشد

علوم حدیث گرایش کلام و عقاید

دانشنامه

سعید

توکلی

کارشناسی

علوم حدیث

دانشنامه

محمد جلال

توکلی

کارشناسی

علوم حدیث

گواهی موقت

عارفه

توکلی زاده

کارشناسی ارشد

فقه و حقوق اسلامی

گواهی موقت

اسماء

جاودان

کارشناسی

علوم و معارف قرآن

گواهی موقت

راحله

جاویدان

کارشناسی

کلام اسلامی

گواهی موقت

سکینه خاتون

جباری

کارشناسی

کلام اسلامی

گواهی موقت

سیف اله

جعفر پور علوجنی

کارشناسی

علوم حدیث

گواهی موقت

طیبه

جعفری

کارشناسی

علوم و معارف قرآن

گواهی موقت

معصومه

جعفری

کارشناسی

فقه حقوق اسلامی

گواهی موقت

مطهره

جعفری

کارشناسی ارشد

علوم قرآن و حدیث

گواهی موقت

فهیمه

جعفری کفرانی

کارشناسی ارشد

علوم حدیث گرایش کلام و عقاید

گواهی موقت

سید محمد محسن

جلالی حسینی

کارشناسی ارشد

فقه و مبانی حقوق اسلامی

دانشنامه

مجتبی

جلیلی فرد

کارشناسی ارشد

فقه و مبانی حقوق اسلامی

دانشنامه

ناهید

جوادیان فرزانه

کارشناسی

علوم حدیث

گواهی موقت

فاطمه

جوانمرد

کارشناسی ارشد

علوم حدیث گرایش نهج البلاغه

گواهی موقت

حسن

جوانمردی

کارشناسی

فقه و حقوق اسلامی

گواهی موقت

مرضیه سادات

جورابچی

کارشناسی ارشد

علوم حدیث گرایش کلام و عقاید

گواهی موقت

زهرا

چمنی جم

کارشناسی

علوم حدیث

دانشنامه

زهرا

حاجی ابراهیم زرگر

کارشناسی ارشد

علوم حدیث گرایش کلام و عقاید

کارشناسی ارشد

زهرا

حاجی پور گورابچری

کارشناسی

علوم و معارف قرآن

گواهی موقت

فهیمه

حاجی حسینی گزستانی

کارشناسی

علوم و معارف قرآن

گواهی موقت

طیبه

حاجی زاده

کارشناسی ارشد

فقه و مبانی حقوق اسلامی

دانشنامه

مریم

حاجی قاضی استرآبادی

کارشناسی ارشد

علوم حدیث گرایش نهج البلاغه

گواهی موقت

سمیه

حاجی کاظم

کارشناسی

کلام اسلامی

کارشناسی ارشد

حسین

حاجی محمد حسین معمار

کارشناسی ارشد

فقه و مبانی حقوق اسلامی

گواهی موقت

مریم

حاجی مرادی

کارشناسی ارشد

الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی

گواهی موقت

زهرا

حافظی

کارشناسی

کلام اسلامی

گواهی موقت

فاطمه

حامدی

کارشناسی

فقه و حقوق اسلامی

گواهی موقت

محمد امین

حبیبی

کارشناسی ارشد

فقه و مبانی حقوق اسلامی

گواهی موقت

معصومه

حسن پورزعفرانی

کارشناسی

علوم و معارف قرآن

گواهی موقت

زهرا

حسن زاده

کارشناسی

علوم و معارف قرآن

گواهی موقت

سولماز

حسن زاده خواجه ایم

کارشناسی

علوم و معارف قرآن

گواهی موقت

فاطمه

حسن زاده مقیمی

کارشناسی

فقه و حقوق اسلامی

دانشنامه

معصومه

حسن علایی

کارشناسی ارشد

علوم حدیث گرایش تفسیر اثری

گواهی موقت

محمد

حسنوند

کارشناسی ارشد

 الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی

گواهی موقت

فاطمه

حسین تهرانی

کارشناسی

علوم و معارف قرآن

گواهی موقت

سیدشهاب الدین

حسینی

کارشناسی ارشد

علوم و معارف نهج البلاغه

دانشنامه

سید محمدرضا

حسینی لواسانی

کارشناسی ارشد

علوم حدیث گرایش کلام و عقاید

گواهی موقت

سیده فاطمه

حسینی ماهینی

کارشناسی

علوم و معارف قرآن

گواهی موقت

زهرا

حسینی مفردهمدانی

کارشناسی

فقه وحقوق اسلامی

گواهی موقت

مهدی

حسینیان نائینی

کارشناسی

علوم حدیث

دانشنامه

مینا

حصامی

کارشناسی ارشد

علوم حدیث گرایش نهج البلاغه

دانشنامه

حجت اله

حکم آبادی

کارشناسی ارشد

علوم قرآن و حدیث

گواهی موقت

الهام

حیادار

کارشناسی ارشد

علوم حدیث گرایش نهج البلاغه

گواهی موقت

صدیقه

حیدری

کارشناسی

فقه و حقوق اسلامی

گواهی موقت

بهمن

حیدری شهپر

کارشناسی

فقه و حقوق اسلامی

گواهی موقت

خدیجه

حیدریان

کارشناسی

علوم و معارف قرآن

گواهی موقت

فاطمه

خالقی

کارشناسی ارشد

علوم قرآن و حدیث

گواهی موقت

مینا

خان محمد پور

کارشناسی

کلام اسلامی

دانشنامه

حوریه

خداخواه

کارشناسی

علوم حدیث

گواهی موقت

صدیقه

خدادوست

کارشناسی

کلام اسلامی

گواهی موقت

علی

خداشی ایلخچی سفلی

کارشناسی ارشد

الهیات و معارف اسلامی ـ فقه و مبانی حقوق اسلامی

گواهی موقت

مهرداد

خدامرادی

کارشناسی ارشد

فقه و مبانی حقوق اسلامی

گواهی موقت

مریم

خزائی

کارشناسی

کلام اسلامی

گواهی موقت

فاطمه زهرا

خسرو جاوید

کارشناسی

علوم حدیث

دانشنامه

فاطمه

خسروی

کارشناسی ارشد

فقه و مبانی حقوق اسلامی

کارشناسی ارشد

فاطمه

خسروی

کارشناسی ارشد

فقه و مبانی حقوق اسلامی

گواهی موقت

فاطمه

خسروی ابراهیمی

کارشناسی ارشد

الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی

گواهی موقت

زهره

خشتی

کارشناسی

کلام اسلامی

گواهی موقت

سید امیر حسین

خوانساری

کارشناسی

فقه و حقوق اسلامی

گواهی موقت

مهناز

خوجانی

کارشناسی

کلام اسلامی

گواهی موقت

یاسمن سادات

خوش نیت نیکو

کارشناسی

علوم و معارف قرآن

گواهی موقت

عرفان

خوشبخت

کارشناسی ارشد

فقه و مبانی حقوق اسلامی

دانشنامه

مجید

خیرآبادی

کارشناسی ارشد

علوم حدیث گرایش کلام و عقاید

گواهی موقت

گلی

خیری

کارشناسی

فقه و حقوق اسلامی

گواهی موقت

فاطمه

دانش یار

کارشناسی

علوم حدیث

گواهی موقت

سید سعید

دانشی

کارشناسی ارشد

فقه و مبانی حقوق اسلامی

گواهی موقت

فاطمه

دانشی نسب

کارشناسی ارشد

علوم قرآن و حدیث

گواهی موقت

راحله

داود آبادی

کارشناسی

فقه و حقوق اسلامی

دانشنامه

حامد

داود وندی

کارشناسی ارشد

علوم حدیث گرایش کلام و عقاید

گواهی موقت

محمد حسین

داودی

کارشناسی ارشد

فقه و مبانی حقوق اسلامی

گواهی موقت

محمد

داوری دولت آبادی

کارشناسی ارشد

علوم حدیث گرایش نهج البلاغه

گواهی موقت

فریبا

درمانلو

کارشناسی ارشد

الهیات و معارف اسلامی ـ فقه و مباني حقوق اسلامي

دانشنامه

علی اصغر

دهدشت

کارشناسی ارشد

علوم حدیث گرایش کلام و عقاید

گواهی موقت

زهره

دهقان

کارشناسی ارشد

معارف قرآن

دانشنامه

آزاده

ذهاب ناظوری

کارشناسی ارشد

فقه و مبانی حقوق اسلامی

گواهی موقت

محبوبه

ذوكایی نعمتی

کارشناسی ارشد

الهیات و معارف اسلامی ـ فقه و مبانی حقوق اسلامی

گواهی موقت

ساناز

رازگردانی

کارشناسی

علوم حدیث

دانشنامه

حبیب

رامجردی

کارشناسی

علوم حدیث

گواهی موقت

فاطمه

ربانی فر

کارشناسی ارشد

علوم حدیث گرایش تفسیر اثری

گواهی موقت

سعید

رحمانی

کارشناسی

فقه و حقوق اسلامی

گواهی موقت

پریسا

رحمانی

کارشناسی

فقه و حقوق اسلامی

گواهی موقت

سیف اله

رحیمی

کارشناسی ارشد

الهیات ومعارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی

کارشناسی ارشد

سعید

رحیمیان

کارشناسی ارشد

علوم حدیث گرایش کلام و عقاید

گواهی موقت

محمد

رحیمیان

کارشناسی ارشد

علوم حدیث گرایش کلام و عقاید

گواهی موقت

منا

رزازیان

کارشناسی پیوسته

کلام اسلامی

دانشنامه

عبدالرضا

رسایی

کارشناسی ارشد

علوم حدیث گرایش تفسیر اثری

گواهی موقت

ریحانه

رسولی بدرآبادی

کارشناسی

فقه و حقوق اسلامی

گواهی موقت

پریسا

رشیدی الاشتی

کارشناسی

کلام اسلامی

گواهی موقت

محدثه

رشیدی باجگان

کارشناسی ارشد

علوم حدیث گرایش نهج البلاغه

گواهی موقت

مریم

رضا زاده

کارشناسی ارشد

فقه و مبانی حقوق اسلامی

گواهی موقت

مریم

رضا زاده

کارشناسی ارشد

فقه و مبانی حقوق اسلامی

گواهی موقت

سمیه

رضایی

کارشناسی

کلام اسلامی

گواهی موقت

وجیهه

رضایی

کارشناسی

علوم و معارف قرآن

گواهی موقت

زهرا

رضایی نیکجو

کارشناسی

علوم و معارف قرآن

گواهی موقت

فهیمه

رعنائی

کارشناسی ارشد

الهیات و معارف اسلامی ـ فقه و مبانی حقوق اسلامی

گواهی موقت

مرضیه

رفیعی

کارشناسی ارشد

علوم قرآن و حدیث

گواهی موقت

محدثه

رفيعي طرقي

کارشناسی ارشد

علوم قرآن و حديث

گواهی موقت

افسانه

رمازي

کارشناسی پیوسته

علوم و معارف قرآن

گواهی موقت

الهام

رمازی

کارشناسی

علوم و معارف قرآن

گواهی موقت

زهرا

رمزی

کارشناسی

کلام اسلامی

گواهی موقت

فاطمه

رمضانی

کارشناسی

علوم و معارف قرآن

گواهی موقت

صدیقه

رنگچی

کارشناسی ارشد

علوم حدیث گرایش کلام و عقاید

گواهی موقت

محمدصادق

رهبر دهقان

کارشناسی

فقه و حقوق اسلامی

گواهی موقت

سارا

رهنما

کارشناسی

علوم حدیث

گواهی موقت

الهه

روح اللهی

کارشناسی ارشد

علوم قرآن و حديث

گواهی موقت

سهیل

روحی

کارشناسی

فقه و حقوق اسلامی

گواهی موقت

سحر

روحی

کارشناسی

فقه و حقوق اسلامی

کارشناسی ارشد

ابوالفضل

روزبهانی

کارشناسی ارشد

فقه و مبانی حقوق اسلامی

دانشنامه

محدثه

روزبهی

کارشناسی

علوم حدیث

گواهی موقت

مريم

روستايي

کارشناسی

علوم و معارف قرآن

گواهی موقت

زهرا

روستایی

کارشناسی

علوم حدیث

گواهی موقت

علی محمد

روشندل بیلندی

کارشناسی ارشد

علوم حدیث گرایش کلام و عقاید

گواهی موقت

مهدیه

رونور

کارشناسی ارشد

الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی

دانشنامه

نسرین

رئیس سرتشنیزی

کارشناسی ارشد

علوم قرآن و حدیث

گواهی موقت

آمنه

رئیسی

کارشناسی ارشد ناپیوسته

کلام امامیه

دانشنامه

نرجس

زارع

کارشناسی

علوم حدیث

گواهی موقت

آرزو

زارع زاده

کارشناسی ارشد

علوم حدیث گرایش کلام و عقاید

کارشناسی ارشد

فاطمه

زارعی

کارشناسی

کلام اسلامی

دانشنامه

فائزه

زارعی

کارشناسی

علوم حدیث

گواهی موقت

هاجر

زارعی

کارشناسی

علوم حدیث

گواهی موقت

ناهید

زارعی مزدآبادی

کارشناسی

علوم و معارف قرآن

گواهی موقت

زهراسادات

زاهدی

کارشناسی

فقه وحقوق اسلامی

گواهی موقت

نفیس السادات

زعفرانی

کارشناسی ارشد

الهیات و معارف اسلامی ـ فقه و مبانی حقوق اسلامی

دانشنامه

شهربانو

زندلشنی

کارشناسی ارشد

علوم قرآن و حدیث

گواهی موقت

زهرا

زینلی حاجی آبادی

کارشناسی ارشد

الهیات ومعارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی

گواهی موقت

فاطمه

زیوه

کارشناسی

علوم حدیث

گواهی موقت

معصومه

سالخورده

کارشناسی ارشد

علوم قرآن و حدیث

گواهی موقت

الهه

سجادی منزه

کارشناسی

علوم و معارف قرآن

دانشنامه

محمود

سراجه

کارشناسی

علوم حدیث

گواهی موقت

محمدرضا

سرافرازی اردکانی

کارشناسی ارشد

علوم حدیث گرایش کلام و عقاید

گواهی موقت

زهرا

سرائی

کارشناسی ارشد

علوم و معارف نهج البلاغه

گواهی موقت

فاطمه

سرفرازی

کارشناسی ارشد

علوم قرآن و حدیث

گواهی موقت

میترا

سرلکی

کارشناسی

کلام اسلامی

کارشناسی ارشد

حمیده

سرمدیان

کارشناسی ارشد

فقه و مبانی حقوق اسلامی

گواهی موقت

خدیجه

سعادتمند

کارشناسی ارشد

علوم و معارف نهج البلاغه

گواهی موقت

مرضیه سادات

سعادتی

کارشناسی

فقه و حقوق اسلامی

گواهی موقت

علی نقی

سعادتی ام آباد

کارشناسی ارشد

علوم حدیث گرایش کلام و عقاید

گواهی موقت

مسعود

سعدی کمال آبادی

کارشناسی ارشد

فقه و مبانی حقوق اسلامی

گواهی موقت

مینا

سلامتی گیکلو

کارشناسی

کلام اسلامی

گواهی موقت

حمید

سلطانی نژاد

ارشد

فقه

گواهی موقت

منصور

سلیمانی

کارشناسی ارشد

فقه و مبانی حقوق اسلامی

گواهی موقت

محمود

سلیمی

کارشناسی ارشد

الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی

گواهی موقت

زینب

سمنبری

کارشناسی

علوم و معارف قرآن

گواهی موقت

بزرگمهر

سهرابی

کارشناسی

فقه و حقوق اسلامی

گواهی موقت

سروش

سهرابی

کارشناسی

فقه و حقوق اسلامی

گواهی موقت

مصومه بیگم

سید حسینی

کارشناسی ارشد

علوم حدیث گرایش تفسیر اثری

گواهی موقت

نسرین

سیدعلی

کارشناسی ارشد

علوم قرآن و حدیث

گواهی موقت

معصومه

سیدی تولون

کارشناسی

کلام اسلامی

گواهی موقت

لیلا

سیفان

کارشناسی

علوم حدیث

گواهی موقت

رضیه

شاطرپور

کارشناسی ارشد

علوم قرآن و حدیث

گواهی موقت

مهسا

شاه بیدکی

کارشناسی

علوم و معارف قرآن

گواهی موقت

لیلا

شجاعت

کارشناسی

علوم حدیث

دانشنامه

محمدرضا

شجاعی

کارشناسی ارشد

فقه و مبانی حقوق اسلامی

گواهی موقت

سمانه

شجاعی سی و سه بیگ

کارشناسی

علوم حدیث

گواهی موقت

الهام

شریف زاده دهقی

کارشناسی

علوم و معارف قرآن

دانشنامه

لیلا

شکیبایی

کارشناسی

علوم حدیث

گواهی موقت

فاطمه

شمس بوجی

کارشناسی

کلام اسلامی

گواهی موقت

فاطمه

شیاسی ارانی

کارشناسی

کلام اسلامی

دانشنامه

زینب

شیرازی منش

کارشناسی ارشد

علوم حدیث گرایش تفسیر اثری

دانشنامه

ناصر

شیراوند

کارشناسی

علوم حدیث

کارشناسی ارشد

الهه

شیرخانی

کارشناسی

علوم و معارف قرآن

گواهی موقت

الهه

شیرخانی

کارشناسی

علوم و معارف قرآن

گواهی موقت

زهره

صابری مقصد

کارشناسی

علوم حدیث

گواهی موقت

محمدرضا

صادق زاده ذاكری

کارشناسی ارشد

الهیات و معارف اسلامی ـ فقه و مبانی حقوق اسلامی

گواهی موقت

فاطمه

صادقی

کارشناسی

فقه وحقوق اسلامی

گواهی موقت

مریم

صادقی

کارشناسی

علوم حدیث

گواهی موقت

سید محمدعلی

صادقی

کارشناسی ارشد ناپیوسته

الهیات ومعارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی

گواهی موقت

زهرا

صادقی حسن آبادی

کارشناسی ارشد

الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی

گواهی موقت

فاطمه

صالحی

کارشناسی ارشد

علوم قرآن و حدیث

گواهی موقت

سینا

صامت

کارشناسی ارشد

فقه و مبانی حقوق اسلامی

دانشنامه

مهین

صبوری

کارشناسی ارشد

علوم حدیث گرایش نهج البلاغه

گواهی موقت

الهه

صدیقی

کارشناسی

علوم حدیث

گواهی موقت

هانیه

صفاریان خوزانی

کارشناسی ارشد

علوم حدیث گرایش کلام و عقاید

گواهی موقت

جنات السادات

صفدری

کارشناسی

علوم حدیث

گواهی موقت

سحر

صفرزاده نیا

کارشناسی

فقه و حقوق اسلامی

گواهی موقت

مریم

صفرعلی نژاد

کاردانی

علوم و معارف قرآن

گواهی موقت

فاطمه

صفری توفیق

کارشناسی ارشد

فقه و مبانی حقوق اسلامی

گواهی موقت

سعید

صفری مهند

کارشناسی ارشد

الهیات و معارف اسلامی -فقه ومبانی حقوق اسلامی

گواهی موقت

نسیبه

صفری میاندهی

کارشناسی ارشد

علوم حدیث گرایش کلام و عقاید

گواهی موقت

راضیه

صفیاری

کارشناسی

کلام اسلامی

گواهی موقت

نسرین

صیادی اناری

کارشناسی ارشد

علوم و معارف نهج البلاغه

گواهی موقت

رقیه

صیادی شهرکی

کارشناسی

علوم حدیث

گواهی موقت

عاطفه

طاری بخش

کارشناسی

کلام اسلامی

کارشناسی ارشد

قربانعلی

طالبی

کارشناسی ارشد

علوم حدیث گرایش نهج البلاغه

گواهی موقت

علیرضا

طالبیان

کارشناسی

فقه و حقوق اسلامی

گواهی موقت

سجاد

طاهری

کارشناسی ارشد

الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی

گواهی موقت

سمیه

طائریان

کارشناسی

علوم و معارف قرآن

گواهی موقت

طیبه

طیبی

کارشناسی ارشد

علوم حدیث گرایش کلام و عقاید

دانشنامه

فریبا

عابدینی

کارشناسی

علوم و معارف قرآن

گواهی موقت

زهرا

عارفی پویا

کارشناسی

علوم و معارف قرآن

کارشناسی ارشد

زهرا

عالمی هویدا

کارشناسی

کلام اسلامی

گواهی موقت

زهرا

عالمی هویدا

کارشناسی

کلام اسلامی

گواهی موقت

فاطمه

عامری

کارشناسی

علوم و معارف قرآن

گواهی موقت

آرزو

عباس نظر گشتی

کارشناسی

کلام اسلامی

گواهی موقت

مریم

عباسی نیا

کارشناسی ارشد

فقه و مبانی حقوق اسلامی

گواهی موقت

هانیه

عبداللهی

کارشناسی ارشد

علوم حدیث گرایش کلام و عقاید

گواهی موقت

عباس

عبداله پور

کارشناسی ارشد

علوم قرآن و حدیث

دانشنامه

حمیده

عبداله زاده

کارشناسی ارشد

فقه و مبانی حقوق اسلامی

گواهی موقت

سیده نرگس

عبداله زاده دیوا

کارشناسی

کلام اسلامی

گواهی موقت

سیده نرگس

عبداله زاده دیوا

کارشناسی

کلام اسلامی

گواهی موقت

معصومه

عرب

کارشناسی

کلام اسلامی

گواهی موقت

حسین

عربی

کارشناسی

علوم حدیث

گواهی موقت

نیره

عرفاتی

کارشناسی ارشد

علوم قرآن و حدیث

گواهی موقت

عالیه

عزتخواه

کارشناسی ارشد

علوم قرآن و حدیث

گواهی موقت

فاطمه

عسکریان

کارشناسی ارشد

علوم قرآن و حدیث

گواهی موقت

فاطمه

عشقی

کارشناسی

علوم و معارف قرآن

گواهی موقت

زهرا

عشقی

کارشناسی

علوم و معارف قرآن

دانشنامه

معصومه

عشوندی

کارشناسی ارشد

فقه و مبانی حقوق اسلامی

کارشناسی ارشد

ریحانه

عصاری

کارشناسی

کلام اسلامی

گواهی موقت

سپیده

عطایی

کارشناسی

علوم و معارف قرآن

گواهی موقت

فرامرز

عظیمی

کارشناسی

فقه و حقوق

گواهی موقت

فرامرز

عظیمی

کارشناسی

فقه و حقوق اسلامی

گواهی موقت

لیلا

عظیمی امزاجردی

کارشناسی

علوم و معارف قرآن

گواهی موقت

معصومه

عظیمیان

کارشناسی ارشد

علوم حدیث گرایش نهج البلاغه

دانشنامه

هاجر

عکاف زاده سواری

کارشناسی

علوم حدیث

گواهی موقت

زهره سادات

علوی اصفهانی

کارشناسی ارشد

الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی

گواهی موقت

زهرا

علی پور

کارشناسی

علوم و معارف قرآن

گواهی موقت

فاطمه

علی پورفرد

کارشناسی

فقه وحقوق اسلامی

گواهی موقت

فاطمه

علیمردانی

کارشناسی

علوم حدیث

گواهی موقت

زهرا

عماری اله یاری

دکتری تخصصی

علوم قرآن و حدیث

دانشنامه

نادر

عینی میرکوهی

کارشناسی ارشد

فقه و مبانی حقوق اسلامی

دانشنامه

فاطمه

غضنفری

کارشناسی

علوم حدیث

کارشناسی ارشد

عطیه

غلامحسین دهدشتی

کارشناسی

کلام اسلامی

گواهی موقت

محسن

غلامی شیزری

کارشناسی

فقه و حقوق اسلامی

گواهی موقت

سارا

فتاحی

کارشناسی

علوم و معارف قرآن

دانشنامه

فرزاد

فتحی

کارشناسی

فقه و حقوق اسلامی

گواهی موقت

مهسا

فخرآور

کارشناسی

کلام اسلامی

گواهی موقت

فاطمه

فراهانی

کارشناسی

علوم و معارف قرآن

گواهی موقت

سید امیر

فرجاد پزشک

کارشناسی ارشد

فقه و مبانی حقوق اسلامی

گواهی موقت

فاطمه

فرح زادی

کارشناسی ارشد

کلام امامیه

گواهی موقت

فریبا

فرخ نیا

کارشناسی ارشد

علوم قرآن و حدیث

دانشنامه

محمد علی

فرقانی

کارشناسی

علوم حدیث

گواهی موقت

طاهره

فرمنش

کارشناسی ارشد

فقه و مبانی حقوق اسلامی

گواهی موقت

وحید

فضایلی

کارشناسی ارشد

الهیات و معارف اسلامی

گواهی موقت

يوسف

فقيهي

کارشناسی ارشد

علوم حدیث گرایش کلام و عقاید

گواهی موقت

سید حسین

فلاح زاده ابرقویی

کارشناسی ارشد

علوم حدیث گرایش تفسیر اثری

گواهی موقت

سهیل

فلاحیان

کارشناسی ارشد

علوم قرآن و حدیث

گواهی موقت

سمیه

فیاضی

کارشناسی ارشد

فقه و مبانی حقوق اسلامی

 

گواهی موقت

حجت

فیضی

کارشناسی ارشد

فقه و مبانی حقوق اسلامی

دانشنامه

مریم

قاسمی

کارشناسی

علوم حدیث

گواهی موقت

مریم

قاسمیان پالان دوز

کارشناسی

علوم و معارف قرآن

گواهی موقت

زهرا السادات

قاضی

کارشناسی

علوم و معارف قرآن

گواهی موقت

لیلا

قاضی اسد الهی

کارشناسی ارشد

فقه و مبانی حقوق اسلامی

گواهی موقت

مرتضی

قاطعی

کارشناسی ارشد

معارف قرآن

دانشنامه

فاطمه

قدرت بیگلو

کارشناسی

علوم حدیث

گواهی موقت

فرانک

قدس

کارشناسی

علوم حدیث

گواهی موقت

سید ابوالفضل

قدمگاهی

کارشناسی ارشد

علوم و معارف نهج البلاغه

گواهی موقت

عابدین

قدیانی

کارشناسی ارشد

قرآن و حدیث

گواهی موقت

نجیبه

قدیانی

کارشناسی

علوم و معارف قرآن

دانشنامه

مصطفی

قدیری

کارشناسی ارشد

علوم حدیث گرایش کلام و عقاید

گواهی موقت

محمد

قناعت پیشه سنانی

کارشناسی ارشد

فقه و مبانی حقوق اسلامی

کارشناسی ارشد

سمیه

قوامی نژاد

کارشناسی ارشد

علوم حدیث گرایش نهج البلاغه

گواهی موقت

مریم

كاوندی

کارشناسی

فقه وحقوق اسلامی

گواهی موقت

لعیا

کازرونی

کارشناسی

علوم و معارف قرآن

گواهی موقت

افسانه

کاسبی

کارشناسی

علوم حدیث

گواهی موقت

فاطمه

کاشانی

کارشناسی ارشد

علوم قرآن و حدیث

گواهی موقت

عباس

کاشانیان

کارشناسی

فقه و حقوق اسلامی

دانشنامه

عباس

کاشانیان

کارشناسی

فقه و حقوق اسلامی

گواهی موقت

اشرف

کاظم پور نوش آبادی

کارشناسی ارشد

علوم حدیث گرایش کلام و عقاید

گواهی موقت

مهدی

کاظمی آشتیانی

کارشناسی

فقه و حقوق اسلامی

گواهی موقت

فاطمه

کافی‌نسب

کارشناسی

علوم حدیث

دانشنامه

محمد مهدی

کامیابی

کارشناسی ارشد

علوم حدیث گرایش کلام و عقاید

گواهی موقت

حمیدرضا

کرباسی کاخکی

کارشناسی

فقه و حقوق اسلامی

دانشنامه

مریم

کربلایی عباس

کارشناسی

علوم حدیث

گواهی موقت

زهرا

کردستانی

کارشناسی

فقه و حقوق اسلامی

گواهی موقت

مژده

کرمی

کارشناسی ارشد

فقه و مبانی حقوق اسلامی

دانشنامه

محمد

کرمی جورابی

کارشناسی

علوم حدیث

دانشنامه

زهرا

کریم خانی

کارشناسی

علوم حدیث

دانشنامه

زینب السادات

کزازی

کارشناسی

علوم حدیث

گواهی موقت

رقیه

کشاورز

کارشناسی ارشد

علوم حدیث گرایش تفسیر اثری

کارشناسی ارشد

زهره

کشاورز

کارشناسی

علوم حدیث