اخبار > گارگاه "وجوه افتراق و اشتراک در فهم متن بین مستشرقان و علمای اسلام" در پردیس تهران دانشگاه قرآن و حدیث

 


  چاپ        SendtoFriend/f: not exist

گارگاه "وجوه افتراق و اشتراک در فهم متن بین مستشرقان و علمای اسلام" در پردیس تهران دانشگاه قرآن و حدیث١١:٠٦ - سه شنبه ١٧ اسفند ١٣٩٥    /    عدد : ٩٢١    /    ShowCount/f: not exist : ١٣٦خروج