اخبار > اطلاعیه تعطیلی موقت مخزن کتابخانه پردیس تهران

 


  چاپ        SendtoFriend/f: not exist

اطلاعیه تعطیلی موقت مخزن کتابخانه پردیس تهران


بسمه تعالی

بدین وسیله به اطلاع می رساند مخزن کتابخانه پردیس تهران از تاریخ 12 تیر  تا تاریخ 6 مرداد   به دلیل انجام شِلف خوانی سالیانه ارایه خدمات امانت کتاب نخواهد داشت و فقط در این ایام مراجعین کتابخانه می توانند از خدمات بخش های مرجع، نشریات و اطلاع رسانی استفاده نمایند.

اداره کتابخانه و اطلاع رسانی پردیس تهران٠٨:٤٢ - يکشنبه ١٣ تير ١٣٩٥    /    عدد : ٥٨٣    /    ShowCount/f: not exist : ٢٧٨٥خروج