اخبار > دوره هاي فوق برنامه

 


  چاپ        SendtoFriend/f: not exist

دوره هاي فوق برنامه

 


 

 

دوره آموزشی «حفظ قرآن کریم»

 

 


 

دوره آموزشی «صرف»

 

 


دوره آموزشی «نحو»


دوره تربیت مدرس با محوریت آثار استاد شهید مطهری (ره)

 

 


 

کارگاه فن بیان و سخنوری


کارگاه آشنایی با نرم افزارهای علوم اسلامی

 

 


دوره آموزشی کمک های اولیه

 


١٠:٣٥ - چهارشنبه ١٣ بهمن ١٣٩٥    /    عدد : ٨٧٣    /    ShowCount/f: not exist : ٢٦١خروج