معاونت پژوهشی

 


دستورالعمل معادل‌سازی (تطبیق واحد) دروس
دستورالعمل معادل‌سازی (تطبیق واحد) دروس
 ١٣٩٨/٠٣/٢٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
ابلاغیه سازمان امور دانشجویان در خصوص زمان رسیدگی به درخواست‌ها
ابلاغیه سازمان امور دانشجویان در خصوص زمان رسیدگی به درخواست‌ها
 ١٣٩٨/٠٣/٢٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
فهرست اسامی دانشجویان محروم از آزمون 972 به دلیل غیبت بیش از حد مجاز
فهرست اسامی دانشجویان محروم از آزمون 972 به دلیل غیبت بیش از حد مجاز
 ١٣٩٨/٠٣/١٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
وضعیت انتخاب واحد دو درس رجال کاربردی با تکیه بر سند شناسی و کتاب خانه های دیجیتالی
وضعیت انتخاب واحد دو درس رجال کاربردی با تکیه بر سند شناسی و کتاب خانه های دیجیتالی
 ١٣٩٨/٠٣/١٢ - نظرات : ٠متن کامل >>
وقفه در ارائه خدمات در روزهای برگزاری آزمون
وقفه در ارائه خدمات در روزهای برگزاری آزمون
 ١٣٩٨/٠٣/١١ - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>