معاونت پژوهشی

 


زمان برگزاری آزمون جامع دکتری ـ در نیمسال های 961 و 962
زمان برگزاری آزمون جامع دکتری ـ در نیمسال های 961 و 962
زمان برگزاری آزمون جامع دکتری ـ در نیمسال های 961 و 962
 ١٣٩٦/٠٧/٢٢ - نظرات : ٠متن کامل >>
زمان برگزاری امتجان زبان انگلیسی (جایگزین تافل) مقطع دکتری ـ ترمهای 961 و 962
زمان برگزاری امتجان زبان انگلیسی (جایگزین تافل) مقطع دکتری ـ ترمهای 961 و 962
زمان برگزاری امتجان زبان انگلیسی (جایگزین تافل) مقطع دکتری ـ ترمهای 961 و 962
 ١٣٩٦/٠٧/٢٢ - نظرات : ٠متن کامل >>
درخشش دانشجوی پردیس تهران در جشنواره مسابقات قرآن دانشجویان کشور
خانم فهیمه ایزدی رتبه نخست رشته قرائت تحقیق خواهران سی و دومین جشنواره مسابقات دانشجویان کشور را کسب کرد
 ١٣٩٦/٠٧/١٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
نتایج اخذ درس در مرکز آموزش الکترونیکی در نیمسال 961 (اصلاحیه)
نتایج اخذ درس در مرکز آموزش الکترونیکی در نیمسال 961 (اصلاحیه)
نتایج اخذ درس در مرکز آموزش الکترونیکی در نیمسال 961 (اصلاحیه)
 ١٣٩٦/٠٧/١٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
اطلاعیه حذف و اضافه دروس در نیم‌سال اول سال تحصیلی 97 ـ 96 (961)
اطلاعیه حذف و اضافه دروس در نیم‌سال اول سال تحصیلی 97 ـ 96 (961)
اطلاعیه حذف و اضافه دروس در نیم‌سال اول سال تحصیلی 97 ـ 96 (961)
 ١٣٩٦/٠٧/٠٥ - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>