معاونت پژوهشی

 


فعال شدن میز کار دانشجویان میهمان به مرکز آموزش الکترونیکی در تابستان 98
فعال شدن میز کار دانشجویان میهمان به مرکز آموزش الکترونیکی در دوره تابستان 98 (973)
 ١٣٩٨/٠٥/٠٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
اطلاعیه شمارۀ سه آزمون سراسری مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه قرآن و حدیث – سال 1398
اطلاعیه شمارۀ سه آزمون سراسری مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه قرآن و حدیث – سال 1398
 ١٣٩٨/٠٥/٠٢ - نظرات : ٠متن کامل >>
اطلاعیه شمارۀ دو آزمون سراسری مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه قرآن و حدیث – سال 1398
اطلاعیه شمارۀ دو آزمون سراسری مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه قرآن و حدیث – سال 1398
 ١٣٩٨/٠٥/٠٢ - نظرات : ٠متن کامل >>
اطلاعیه شمارۀ یک آزمون سراسری مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه قرآن و حدیث – سال 139٨
اطلاعیه شمارۀ یک آزمون سراسری مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه قرآن و حدیث – سال ١٣٩٨
 ١٣٩٨/٠٥/٠١ - نظرات : ٠متن کامل >>
تعطیلات تابستانی دانشگاه
تعطیلات تابستانی دانشگاه
 ١٣٩٨/٠٤/٢٦ - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>