اخبار > دانشجویان پذیرفته شده به عنوان مهمان در مرکز آموزش الکترونیکی

 


  چاپ        ارسال به دوست

دانشجویان پذیرفته شده به عنوان مهمان در مرکز آموزش الکترونیکی

دانشجویان پذیرفته شده به عنوان مهمان در مرکز آموزش الکترونیکی

به نام خدا

با سلام

فهرست اسامی 71 نفر از دانشجویانی که با درخواست مهمانی ایشان به مرکز آموزش الکترونیکی موافقت شده است به این قرار است:

ردیف

شماره دانشجویی

نام

نام خانوادگی

نام کامل درس

کد درس در مجازی

رشته ارائه شده درس

1

9321221153

فهیمه

بحیرایی

 دانش خانواده و جمعیت

1202000308

علوم و معارف قرآن

2

9511229173

سمیه

بصیری

 روش تحقیق در علوم قرآن و حدیث

1219000413

علوم قرآن و حدیث

3

9511229173

سمیه

بصیری

 شناخت نهج البلاغه

1219000525

علوم قرآن و حدیث

4

9511229173

سمیه

بصیری

 مصطلاح الحدیث

1219000521

علوم قرآن و حدیث

5

9511229180

زهرا

اسلامی پناه

 روش تحقیق در علوم قرآن و حدیث

1219000413

علوم قرآن و حدیث

6

9511229180

زهرا

اسلامی پناه

 شناخت نهج البلاغه

1219000525

علوم قرآن و حدیث

7

9511229180

زهرا

اسلامی پناه

 مصطلاح الحدیث

1219000521

علوم قرآن و حدیث

8

9411228523

مهناز

نیک نفس فردوسیه

 علوم بلاغی (1)

1202000431

علوم و معارف قرآن

9

9411228523

مهناز

نیک نفس فردوسیه

 انقلاب اسلامی

1202000101

علوم و معارف قرآن

10

9411228479

فریبا

بهنام

 دانش خانواده و جمعیت

1202000308

علوم و معارف قرآن

11

9411228479

فریبا

بهنام

 اخلاق

1202000402

علوم و معارف قرآن

12

9311225637

فاطمه

نصیری اهرود

 انقلاب اسلامی

1202000101

علوم و معارف قرآن

13

9311225637

فاطمه

نصیری اهرود

 تربیت بدنی

1202000311

علوم و معارف قرآن

14

9311225637

فاطمه

نصیری اهرود

 دانش خانواده و جمعیت

1202000308

علوم و معارف قرآن

15

9321221178

محدثه

غفاری

 آشنایی با فرق اسلامی

1202000415

علوم و معارف قرآن

16

9321221178

محدثه

غفاری

 تاریخ تفسیر

1202000502

علوم و معارف قرآن

17

9321221178

محدثه

غفاری

 زبان تخصصی (2)

1202000408

علوم و معارف قرآن

18

9321221184

افسانه

خدایار

 مفردات قرآن

1202000522

علوم و معارف قرآن

19

9321221184

افسانه

خدایار

 انقلاب اسلامی

1202000101

علوم و معارف قرآن

20

9321221184

افسانه

خدایار

 آشنایی با فرق اسلامی

1202000415

علوم و معارف قرآن

21

9411228424

فایزه

سجده

 علوم بلاغی (2)

1201000432

علوم حدیث

22

9411228424

فایزه

سجده

 انقلاب اسلامی

1201000101

علوم حدیث

23

9411228424

فایزه

سجده

 ورزش (1)

1201000313

علوم حدیث

24

9211221116

معصومه

مهدیخانی جوقی

 علوم بلاغی (1)

1202000431

علوم و معارف قرآن

25

9311225562

شیدا

اصغری مرنی

 انقلاب اسلامی

1203000101

فقه و حقوق اسلامی

26

9311225562

شیدا

اصغری مرنی

 ورزش (1)

1203000311

فقه و حقوق اسلامی

27

9321221182

فاطمه

اسمعیلی

 دانش خانواده و جمعیت

1203000308

فقه و حقوق اسلامی

28

9321221182

فاطمه

اسمعیلی

 تفسیر قرآن (2)

1203000413

فقه و حقوق اسلامی

29

9321221182

فاطمه

اسمعیلی

 تربیت بدنی

1203000310

فقه و حقوق اسلامی

30

9321221182

فاطمه

اسمعیلی

 ورزش (1)

1203000311

فقه و حقوق اسلامی

31

9511229142

فاطمه

شیرین

 تفسیر قرآن (1)

1203000412

فقه و حقوق اسلامی

32

9511229142

فاطمه

شیرین

 تفسیر قرآن (2)

1203000413

فقه و حقوق اسلامی

33

9511229142

فاطمه

شیرین

 تربیت بدنی

1203000310

فقه و حقوق اسلامی

34

9511229142

فاطمه

شیرین

 ورزش (1)

1203000311

فقه و حقوق اسلامی

35

9311225551

بهاره

افشاری

 تربیت بدنی

1203000310

فقه و حقوق اسلامی

36

9311225551

بهاره

افشاری

 ورزش (1)

1203000311

فقه و حقوق اسلامی

37

9311225551

بهاره

افشاری

 دانش خانواده و جمعیت

1203000308

فقه و حقوق اسلامی

38

9321221143

مریم

بحیرایی

 تاریخ تحلیلی اسلام

1203000439

فقه و حقوق اسلامی

39

9321221143

مریم

بحیرایی

 ورزش (1)

1203000311

فقه و حقوق اسلامی

40

9321221143

مریم

بحیرایی

 تربیت بدنی

1203000310

فقه و حقوق اسلامی

41

9321221146

زهره

رشیدی کرف پشته

 دانش خانواده و جمعیت

1203000308

فقه و حقوق اسلامی

42

9321221146

زهره

رشیدی کرف پشته

 تفسیر قرآن (2)

1203000413

فقه و حقوق اسلامی

43

9321221146

زهره

رشیدی کرف پشته

 تربیت بدنی

1203000310

فقه و حقوق اسلامی

44

9321221146

زهره

رشیدی کرف پشته

 ورزش (1)

1203000311

فقه و حقوق اسلامی

45

9411228411

فائزه

مشایخی

 انقلاب اسلامی

1203000101

فقه و حقوق اسلامی

46

9111221221

مائده

امید علی

 آشنایی با علوم قرآنی

1201000419

علوم حدیث

47

9111221221

مائده

امید علی

 قرائت مطبوعات و استفاده از رسانه‌ها

1201000437

علوم حدیث

48

9321221147

عادله

صدری کرمی

 تاریخ تحلیلی اسلام

1203000439

فقه و حقوق اسلامی

49

9311225661

رقیه

مبارکه

 تفسیر قرآن (1)

1203000412

فقه و حقوق اسلامی

50

9311225661

رقیه

مبارکه

 تفسیر قرآن (2)

1203000413

فقه و حقوق اسلامی

51

9311225661

رقیه

مبارکه

 دانش خانواده و جمعیت

1203000308

فقه و حقوق اسلامی

52

9411228436

مهسا

غفوری لمجیری

 قرائت مطبوعات و استفاده از رسانه‌ها

1201000437

علوم حدیث

53

9411228436

مهسا

غفوری لمجیری

 قرائت و درک متون معاصر

1201000438

علوم حدیث

54

9411228436

مهسا

غفوری لمجیری

 آشنایی با علوم قرآنی

1201000419

علوم حدیث

55

9111221262

حانیه

عزیزیان

 آشنایی با علوم قرآنی

1201000419

علوم حدیث

56

9111221262

حانیه

عزیزیان

 اخلاق

1201000402

علوم حدیث

57

9111221262

حانیه

عزیزیان

 قرائت و درک متون معاصر

1201000438

علوم حدیث

58

9221221140

اکرم

اسدی

مستشرقان وحدیث

1201000524

علوم حدیث

59

9221221127

زهرا

رواجی

مستشرقان وحدیث

1201000524

علوم حدیث

60

9221221177

معصومه

هراتی

مستشرقان وحدیث

1201000524

علوم حدیث

61

9221221124

زهره سادات

جلادتی

مستشرقان وحدیث

1201000524

علوم حدیث

62

9311225604

اعظم

روستایی

روش تحقیق

1202000401

علوم و معارف قرآن

63

9311225604

اعظم

روستایی

مفردات قرآن

1202000522

علوم و معارف قرآن

64

9311225604

اعظم

روستایی

علوم بلاغی 2

1202000432

علوم و معارف قرآن

65

9321221117

زهرا

رئوفی

تفسیر قرآن ۲

1203000413

فقه و حقوق

66

9321221117

زهرا

رئوفی

علوم قرآن

1203000414

فقه و حقوق

67

9511229213

رفعت

شاعری

آشنایی با نهج البلاغه

1201000523

علوم قرآن و حدیث

68

9511229213

رفعت

شاعری

زبان خارجی

1201000301

علوم قرآن و حدیث

69

9211221121

سیده سارا

موسوی

قرائت مطبوعات و استفاده از رسانه

1202000437

علوم و معارف قرآن

70

9211221121

سیده سارا

موسوی

علوم بلاغی 1

1201000431

علوم حدیث

71

8911221034

فاطمه

سیف جمالی

تجوید و آواشناسی

1202000441

علوم حدیث

 


١٣:٥٨ - سه شنبه ٢٧ تير ١٣٩٦    /    عدد : ١٠٥٩    /    تعداد نمایش : ٩٧١خروج