اخبارو اطلاعیه ها

 


شروع پذیرش درخواست میهمانی و انتقال دانشجویان مقطع کارشناسی و دکتری
شروع پذیرش درخواست میهمانی و انتقال دانشجویان مقطع کارشناسی و دکتری در سامانه‌ی سجاد
 ١٣٩٨/٠٢/٠٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
امکان شرکت دانش آموختگان غیر طلبه مقطع کارشناسی ارشد در آزمون اختصاصی دکتری
امکان شرکت دانش آموختگان غیر طلبه مقطع کارشناسی ارشد در آزمون اختصاصی دکتری
 ١٣٩٨/٠١/٢٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
استفاده از نیم‌سال ششم مخصوص دانشجویان کارشناسی ارشد
درخواست استفاده از نیم‌سال ششم برای ادامه تحصیل مخصوص دانشجویان کارشناسی ارشد
 ١٣٩٨/٠١/٢٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
تمدید مهلت آزمون کارشناسی ارشد و دکتری اختصاصی طلاب
تمدید مهلت آزمون کارشناسی ارشد و دکتری اختصاصی طلاب
 ١٣٩٨/٠١/١٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
فعال شدن میز کار دانشجویان میهمان به مرکز آموزش الکترونیکی در نیم‌سال ٩٧٢
فعال شدن میز کار دانشجویان میهمان به مرکز آموزش الکترونیکی در نیم‌سال ٩٧٢
 ١٣٩٧/١٢/٢٥ - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>