آیین‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌ها

 

به نام خدا

 

آیین‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌ها

 

 

·        آیین‌نامه‌های آموزشی

 

مقطع کارشناسی :

آیین نامه آموزشی دوره های کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته (برای دانشجویان ورودی 93 به بعد)

آیین نامه آموزشی دوره های کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته (برای دانشجویان ورودی 91 به بعد)

 

مقطع کارشناسی ارشد:

آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته مصوب جلسه 866 مورخ 1394/07/04 شورای عالی برنامه ریزی آموزشی

آیین‌نامه دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1388

شهریه و زمان تعیین شیوه‌ی تحصیل برای دانشجویان مقطع ارشد (ورودی 94 به بعد)

 

مقطع دکتری :

آیین نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی(PH.D)

آیین نامه آموزشی و پژوهشی دوره دکترا Ph.d) برای دانشجویان ورودی 89 به بعد)

 

           

·        آیین‌نامه‌های مالی

آئین نامه مالی دانشجویی دانشگاه قرآن و حدیث سال تحصیلی 97-98 دوره های حضوری و مجازی

آئین نامه مالی دانشجویی دانشگاه قرآن و حدیث سال تحصیلی 96-97 دوره های حضوری و مجازی

آیین نامه مالی و تخفیفات (سال 1395)

آیین نامه مالی و تخفیفات (سال 1393)

آیین نامه مالی و تخفیفات (سال 1392)

 

 

·        دستورالعمل جامع معافیت تحصیلی

دستورالعمل جامع معافیت تحصیلی شماره‌ی 960825 / د.ت / 2 / 23  مورخ  01 / 09 / 1396

 

 

·         مجوز خروج از کشور

ابلاغیه فرآیند دریافت مجوز خروج از کشور برای دانشجویان مذکر و مشمول

 

 

·         قهرمانان ورزشی

تسهیلات آموزشی ویژه‌ی قهرمانان ورزشی (سال 96)

 

 

·         اتباع خارجی

شرایط صدور مدرک یا گواهی آموزشی برای اتباع خارجی

 

 

·         میهمانی و انتقال

آیین نامه میهمانی و انتقال دانشجویان مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی

 

 

·         اعتبار مدرک دانشگاه 

یکسان بودن ارزش مدرک تحصیلی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی  

 

 

·         مجوز جذب در رشته مدرسی معارف اسلامی

مجوز جذب در رشته مدرسی معارف اسلامی در دانشگاه ها برای دانش آموختگان دانشگاه قرآن و حدیث

 

 

·         شهریه و زمان انتخاب واحد پایان نامه

مصوبه شورای آموزشی ـ پژوهشی دانشگاه در خصوص شهریه و زمان تعیین شیوه‌ی تحصیل برای دانشجویان مقطع ارشد (ورودی 94 به بعد)

·         معافیت درس دانش حدیث و مقدمه علم حقوق

معافیت درس دانش حدیث و مقدمه علم حقوق برای دانشجویان مقطع ارشد

 

 

·         تسهیلاتی در زمینه سربازی

تسهیلاتی در زمینه سربازی اعضای فعال در شرکت های دانش بنیان و فناور

 

 

.