این دوره آموزشی با حضور جمعی از دانشجویان پردیس تهران از روز شنبه دوم مرداد ماه آغاز و تا 27 مرداد ماه ادامه دارد.
مدارک مورد نیاز و جدول زمانی برگزاری مصاحبه آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی سال 1395
این برنامه عصر روز دوشنبه 31 خرداد ماه در تالار شیخ طوسی این مجموعه دانشگاهی برگزار شد.
آر اس اس آرشیو اخبار
هفتمین همایش حدیث پژوهش
گردهمایی دانش آموختگان پردیس تهران
معرفی دانشگاه قرآن و حدیث
معرفی دانشگاه قرآن و حدیث
اهداف دانشگاه قرآن و حدیث
معرفی پردیس تهران
معرفی پردیس تهران
معرفی پردیس تهران
معرفی پردیس تهران
معرفی پردیس تهران
معرفی پردیس تهران