اين نشست عصر روز چهارشنبه ٢٢ آذر ماه در پرديس تهران برگزار گرديد.
این مراسم صبح روز سه شنبه 14 آذر ماه در پردیس تهران برگزار شد.
این نشست عصر روز چهارشنبه هشتم آذر ماه در پردیس تهران برگزار شد.
آر اس اس آرشیو اخبار
جستجو در منابع کتابخانه پردیس تهران
تابلو اعلانات
معرفی دانشگاه قرآن و حدیث
معرفی دانشگاه قرآن و حدیث
اهداف دانشگاه قرآن و حدیث
معرفی پردیس تهران
معرفی پردیس تهران
معرفی پردیس تهران
معرفی پردیس تهران
معرفی پردیس تهران
معرفی پردیس تهران