اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص پذيرش دانشجو در مراكز آموزش عالي بر اساس سوابق تحصيلي ( معدل كتبي ديپلم)
رشته‌ها و کدرشته محل‌های دانشگاه قرآن و حدیث در دفترچۀ راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی سال 1397
رشته های جدید "روانشناسی" و "فلسفه و کلام اسلامی" به رشته های پردیس تهران دانشگاه قرآن و حدیث اضافه شدند.
آر اس اس آرشیو اخبار
تابلو اعلانات
آشنایی با دانشگاه قرآن و حدیث
آشنایی با دانشگاه قرآن و حدیث
اهداف دانشگاه قرآن و حدیث
آشنایی با پردیس تهران
رشته های مقطع کارشناسی
رشته های مقطع کارشناسی ارشد
رشته های مقطع دکتری
فضای آموزشی
کتابخانه پردیس تهران